OBILJEŽAVANJE 8. MARTA – MEĐUNARODNOG DANA ŽENA “SAMA NIJE TRAŽILA”

Dnevno stajanje u 12:00 sati

Fondacija CURE organizuje dnevno aktivističko stajanje povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena u cilju da skrenemo pažnju da ni u vrijeme “mira”, u vrijeme bez prirodnih katastrofa i pandemija, životi žena nisu sigurni, a sa svakom društvenom ili prirodnom katastrofom, prava i sigurnost žena, djevojaka i djevojčica su dodatno ugruženi.

Zato mi, aktivisti/kinje za ženska prava ćemo da organizujemo dnevno aktivističko stajanje u ponedjeljak, 08.03.2021. sa početkom u 12:00 sati na mostu Festina Lente Obala Maka Dizdara u Opštini Centar gdje ćemo javno istupiti kao podrška cjelokupnom pokretu žena, djevojaka i djevojčica koje su digle svoj glas i koje dižu glas svakodnevno protiv svih oblika nasilja, seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja, diskriminacije, netolerancije i politike ignorisanja žena.

Ove godine želimo da svojim prisustvom skrenemo pažnju na nasilje i probleme sa kojima se suočavaju žene u Bosni i Hercegovini, te koliko stereotipi, predrasude i patrijarhalno nasljeđe uticalo na kreiranje društva koje je tolerantno na nasilje i diskriminaciju.

Važno je da shvatimo da #NasiljeSeDešavaSvimŽenama! Da #NePostojiOpravdanjeZaNasilje! Da #NasiljeSeTičeSvih! #ŽenskoTijeloNePripadaMuškarcima! #ŽeneNisuTražile! #NijeOdgovornostNaŽeni! #ŽenaNijeKrivaZaNasilje! i #NisiSama jer uvijek, tamo gdje je opresija, tu je i otpor.

Izlazimo na ulice kako bi zahtjevale ženska prava, kao što su to radile naše predhodnice i kao što će to raditi buduće generacije žena, djevojaka i djevojčica širom svijeta i jer nećemo čekati bolja vremena za ženska prava i nikad nećemo prihvatiti da smo #SameTražile da o našim životima i tijelima odlučuje bilo ko osim nas samih. I #NismoSame, naša pokretačka energija je u revoluciji, nastala zbog opresivnih tradicionalnih politika, fašizma, klerofašizma, nacionalizma i patrijarhata.

Mi zahtjevamo: NULTA toleranicija na sve oblike nasila – Zahtijevamo da država preuzme ključnu ulogu u prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama te da se ojača cjelokupni sistem podrške i omogući integracija žena i djece koja su preživjela nasilje u društvo i zajednicu. Zahtijevamo uspostavljanje državne statistike o svim slučajevima femicida i svim oblicima nasilja nad ženama, da porast slučajeva seksualnih uznemiravanja, nasilja i femicida bude shvaćen ozbiljno. Zahtijevamo da nasilnici budu adekvatno kažnjeni, da žene, djevojke i djevojčice koje su doživjele nasilje budu zaštićene i da policija, tužilaštvo i sudovi postupaju brzo i efikasno, i da o ovim slučajevima odlučuju u hitnom postupku.

Za više informacija kontaktirajte Medinu Mujić ili Vedranu Frašto na e-mail: medina@fondacijacure.org i vedrana@fondacijacure.org

ili putem telefona:+387 33 207-561

SRETAN AKTIVISTIČKI 8.MART!

Tim Fondacije CURE