Okrugli sto pod nazivom “Rodni aspekt ratne memorijalizacije u BiH”

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Ženskom mrežom BiH i Inicijativom “Mir sa ženskim licem” organizira u petak, 14. jula 2017. s početkom u 11,00 sati, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH sala 1, I sprat, Sarajevo, Trg BiH 1.

Okrugli sto pod nazivom “Rodni aspekt ratne memorijalizacije u BiH”

Događaj se organizira kao rezultat Inicijative dvanaest ženskih organizacija sa područja Bosne i Hercegovine, uz potpise oko 1200 građana i građanki upućene Komisiji za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH radi utvrđivanja 8. Decembra – Dana sjećanja na stradanje žena u ratu u Bosni i Hercegovini.

U Inicijativi se, između ostalog, navodi kako je kultura sjećanja način na koji jedna generacija prenosi događaje i vrijednosti sadašnjosti i prošlosti budućim generacijama. Pojedinačna i kolektivna stradanja žena ni na koji način se ne obilježavaju.

Na sastanku ćemo, uz učešće zainteresiranih organizacija i pojedinaca i pojedinki, nastojati usaglasiti stav i utvrditi preporuke nadležnim kako na primjeran način obilježavati stradanja žena u ratu u Bosni i Hercegovini 1992 – 1995 godine.

Bit će nam čast ako budete učestvovali na ovom događaju, pa Vas molimo da svoj dolazak potvrdite najkasnije do 12.7.2017. putem e-maila: davorin.semenik@parlament.ba

Napominjemo da organizatori/ce ne snose putne troškove učesnicima/ama okruglog stola.