Online kampanja protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mestu

Danas, 18. oktobra, Helsinški parlament građana Banja Luka je počeo online kampanju protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mestu.

Ova kampanja ima za cilj informisanje građana i građanki o prisutnosti i oblicima seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, zakonima koji ga kažnjavaju i načinima na koje žrtve mogu prijaviti djela seksualnog uznemiravanja.

Prema dostupnim podacima i istraživanjima, većina ispitanica nije bila svjesna da je seksualno uznemiravanje na radnom mestu kažnjivo te koji su oblici seksualnog uznemiravanja.

Kampanja će trajati od 18. do 30. oktobra 2021. godine i u tom periodu ćemo putem društvene mreže Facebook: https://www.facebook.com/hCaBL  promovisati objave kojima ćemo informisati javnost o oblicima i načinima prijave seksualnog uznemiravanja.

Ovim putem pozivamo sve građane i građanke da putem svojih Facebook profila podijele objave kako bismo zajedno uticali na povećanje svijesti o prisutnosti seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu i ohrabrili žrtve da prijave djelo seksualnog uznemiravanja na radu:

  • Republičkoj upravi za inspekcijske poslove na: 051 334 627
  • Federalnoj upravi za inspekcijske poslove na: 033 563 350

Žrtve seksualnog uznemiravanja pomoć mogu potražiti anonimno i besplatno na SOS telefon: 1264 u RS i 1265 u FBiH, koji je dostupan 24/7 i policiji na broj 122.

Pored BiH, ista kampanja će se realizuje u pet drugih zemalja zapadnog Balkana koje su partneri na projektu „Unapređenje ženskih radnih prava“: Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Kosovo i Srbija.

Ova kampanja dio je inicijative “Borba protiv diskriminacije, unapređenje ženskih radnih prava”, koja se realizuje uz pomoć Evropska komisija, a sufinansira od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida).