Organizacije civilnog društva u BiH uputile pismo podrške kandidaturi Besime Borić za predsjednicu SDP-a

besima-boric-300x177Organizacije civilnog društva u BiH uputile su SDP-u danas pismo podrške u kojem pružaju punu podršku kandidaturi Besime Borić za mjesto predsjednice SDP-a, navodeći kako je vrijeme da bh. socijaldemokratiju predvodi principijelna političarka.

 

 

Organizacije potpisnice pisme podvlače da smo svjedoci/kinje smo da je politika u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini “muška”. Nemamo ni jednu ministricu u Vijeću ministara BiH već skoro deset godina, a u Predsjedništvu BiH nikad nismo članicu ove vrhovne bh. institucije. Ništa nije bolja situacija na nižim nivoima vlasti. Slična situacija je i sa političkim strankama u BiH. Pored Lamije Tanović, nekadašnje predsjednice Liberalno demokratske stranke BiH, nikada nismo imalu ženu predsjednicu jedne relevantne parlamentarne stranke.

Imajući sve ovo na umu, i činjenicu da se Socijaldemokratska stranka Bosne i Hercegovine nalazi na jednoj prekretnici, javno su pozivani članovi i članice SDP-a, ali građane/ke, da podrže Besimu Borić, članicu Predsjedništva SDP-a u njezinoj kandidaturi za predsjednicu ove stranke.

U pismu se navodi da je Besima Borić jedna od rijetkih političarki u današnjoj BiH koja se poštovana u cijeloj državi. Besima je radila sa narodom i za narod, uvijek spremna na susret sa građanima/kama i organizacijama civilnog društva kako bi diskutovala socijalne i političke izazove. Besima je žena sa jasnom vizijom, i u trenucima kada se trebala suprostaviti nepricijelnoj politici u svojoj stranici, ali i van nje, to je činila. U postdejtonskoj BiH pokazala se kao dobra političarka na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou, kao sposobna ekspertkinja u zakonodavnoj ali i izvršnoj vlasti. Predvodnica je postdejtonske borbe za ravnopravnost spolova, prava radnika/ca i socijalna prava. Saradnica je bezbroj programa i aktivnosti ženskih nevladinih organizacija, ali i uopšte organizacija koje zagovaraju poštivanje ljudskih prava. Kao takva, pružila je podršku pravima povratnicima/ama, Roma/kinja i LGBT osoba, i dokazala da je principijelna socijaldemokratkinja.

Organizacije civilnog društva i pojedinci/ke, potpisnice ovog saopštenja, iskreno i istinski pozivaju delegate i delegatkinje vanrednog kongresa SDP-a BiH, koji će biti održan 6. decembra, da Besimu Borić izaberu za svoju predsjednicu i da na taj način socijaldemokratiji u Bosni i Hercegovini dadnu novo lice.

Organizacije potpisnice:

Sarajevski otvoreni centar, www.soc.ba;

Fondacija CURE Sarajevo, www.fondacijacure.org;

Centar za političke studije, www.cps.ba;

UG Budućnost Modriča, www.buducnost-md.com;

Udruženje Žene ženama, www.zenezenama.org;

Fondacija Udružene žene Banja Luka, www.unitedwomenbl.org;

UŽR Bolja Budućnost Tuzla, www.bolja-buducnost.com.ba;

Udruženje građanki Grahovo, www.nvozenegrahova.ba;

INFOTEKA Zenica;

Kolektiv.ba, www.kolektiv.ba

Borka Rudić, građanka;

Infohouse, www.infohouse.ba;

SEKA Goražde, www.seka-hh.de;

Fondacija LARA, www.fondacijalara.com.

Original pisma možete pročitati ovdje.