Panel: Radna prava i diskriminacija u oblasti rada

Helsinški parlament građana Vas pozivate da uzmete učešće u panel diskusiji “Radna prava i diskriminacija u oblasti rada” koja će se održati 14. marta 2022. godine u Staklencu, sa početkom u 13h.

Panelisti/kinje:

Svjetlana Ramić Marković, koja će predstaviti rezultate istraživanja o prisutnosti rodno zasnovane diskriminacije u oblasti rada u BiH.

Gorica Ivić, Fondacija Udružene žene, govoriti će o seksualnom uznemiravanju u oblasti rada.

Predrag Raosavljević, prof.dr, Institucija ombudsmana za ljudska prava, će govoriti o ulozi Institucije ombudsmana kao institucionalnog mehanizma zaštite od diskriminacije u oblasti rada.

Ante Jurić-Marjanović, predstaviće nastojanja i zalaganje da se usvoji dostojanstvena plata na nivou BiH i Zapadnog Balkana.

Moderatorica: Bojana Mijić