Platforma za online žensko mentorstvo – Prijavite se!

Platforma je namijenjena svim djevojkama i ženama iz BiH, CG i Srbije koje žele sticati nova znanja ili prenositi stečena, za one vještine koje podržavaju liderstvo, rodnu ravnopravnost, preduzetništvo, izgradnju mira te aktivizam za kohezivna društva. Učešće na platformi je dobrovoljno, u duhu solidarnosti i međusobne podrške za rast i razvoj. Prijavom na platformu korisnice imaju pristup bazi znanja sa preko 300 pojedinačnih video i štampanih materijala u različitim oblastima, a automatizirani algoritam budućim mentorinama predlaže moguće Sa  mentorinom se radi jedan sat sedmično ili dvosedmično, pomažući drugima u njihovom ličnom rastu i razvoju.

Karakteristike online platforme za žensko mentorstvo su i:

  • platforma je prilagođena korištenju na mobilnim aparatima
  • mentorka i mentorina zajedno utvrđuju ciljeve mentorstva čije ostvarenje prate na platformi
  • zakazivanje mentorskih savjetovanja sadrži i automatski podsjetnik
  • po uspješnom okončanju mentorstva, mentorina dobija elektronski certifikat

Link za direktan pristup: https://www.we-mentoring.com