PODRŠKA ZA ŽENE/DJEVOJKE OBOLJELE OD SVIH VRSTA KARCIONAMA U VRIJEME STANJA PRIRODNE NESREĆE UZROKOVANE COVID- 19 U USKA-a

Usljed situacije prirodne nesreće uzrokovane COVID- 19 u USK –a i Federaciji BiH Organizacija Glas žene Bihać na osnovu analize stanja i potreba, te već uspostavljenih fokusa na određene kategorije izradila je Akcioni plan podrške za žene i djevojke oboljele od svih vrsta karcinoma. Ova kategorija nije obuhvaćena posebnim programom podrške od strane vladinih i nevladinih organizacija a predstavljaju rizičnu kategoriju u kontekstu COVID -19 zbog čega smo ih procjenili kao dodatno ranjive kategorije .

Akcionim planom predvidjeli smo :

Organizacija „Glas žene“ u Bihaću organizuje i koordiniše aktivnosti u oblasti implementacije Akcionog plana za pružanje psihološke pomoći i podrške ženama oboljelima od karcinoma u situacijama prirodnih katastrofa i o tome informiše Krizni štab USK-a i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK –a.

Voditeljica programa psihološke podrške identifikuje resurse, planira i organizira psihološku pomoć i podršku za korisnice putem sigurnih digitalnih tehnologija (Vibera, Skypa, Zoom) . Podrške će realizuje kroz organizirana kao grupe i individualne sesije.

Pored psihološke podrške Organizacija Glas žene Bihać odlučila da odnosno pored zaštite mentalnog zdravlje pruži podršku ovoj ranjivoj kategoriju u zaštiti njihovog fizičkog zdravlja kroz jačanje i očuvanje imuniteta. U tu svrhu predvidjeli smo podjelu seta preparata za jačanje imuniteta ( npr. imunoglukana , svih vitamina i slično) u količini dovoljnoj za naredna 2-3 mjeseca .

Zagovaračke aktivnosti radi zaštite zdravlja žena onkološki pacijentkinja prema vladnim institucijama.

Osnovni cilj ovog akcionog plana je obezbjeđivanje psihosocijalne podrške i psiholoških kriznih intervencija ženama oboljelima od karcinoma kako bi se lakše nosile sa traumatskim događajima, te pomoć pri integrisanju kriznih događaja u svoje životno iskustvo da bi mogli nastaviti sa normalnim životom. Psihosocijalna podrška i psihološke krizne intervencije predstavljaju oblik očuvanja mentalnog zdravlja te se putem istih sprečavaju teže posljedice kriznih događaja.

Na kraju spomenimo to i da naše redovno korisnice kao i žrtve nasilja nisu u mogućnosti danas zbog organičenosti kretanja i situacije u kojoj se nalazimo svi pristupiti nama, zbog čega smo se odlučili na korištenje sigurnih digitalnih tehnologija za pravno savjetovanje podršku psiho-socijalnu svim ženama koje trebaju podršku. Žene su više ugrožene nego ranije zbog zatvorenosti u kućama i sada je nasilje više prisutno a mi smo procijenili da je jako važno da smo dostupne našim korisnicama .

Pozivamo sve žene / djevojke da budu slobodne i da nas kontaktiraju na bilo koji broj telefona u nastavku :

Koordinatorica aktivnosti – mobitel 061 981 264

Voditeljica programa psihloške podrške – mobitel 061 877 399

Voditeljica programa pravnog savjetovanja i psihosocijalne podrške – mobitel 062 481 119.

Ili putem Facebook Organizacija Glas žene .

Press služba Glas žene

Dopis koji je dostavljen Kriznom štabu USK možete preuzeti ovdje!