Politička participacija žena u Bosni i Hercegovini: Analiza učešća žena na stranačkim listama i konačnih rezultata općih izbora 2014.

UntitledEdita Miftari (2015)

Politička participacija žena u Bosni i Hercegovini: Analiza učešća žena na stranačkim listama i konačnih rezultata općih izbora 2014.

Sarajevo: Fondacija CURE, Sarajevski otvoreni centar