POZIV NA OBILJEŽAVANJE 8. MARTA – MEĐUNARODNOG DANA ŽENA “NITI JEDNA ŽENA NEVIDLJIVA”

Fondacija CURE organizuje aktivističku šetnju/marš povodom 8.marta – Međunarodnog dana žena zajedno sa svim zainteresiranim individuama, organizacijama i formalnim/neformalnim grupama, te sa članovima/cama Ženske mreže BiH koji/e žele da sa svojim prisustvom skrenu pažnju na nevidljivost problema sa kojima se suočavaju žene u Bosni i Hercegovini.

Početak marša planiran je u četvrtak, 08.03.2018. godine, s okupljanjem u 13:00h ispred Parlamentarne skupštine BiH i kretat će se rutom kroz ulicu Maršala Tita do   Trga djece Sarajeva – BBI Centar, gdje će se marš završiti.

Historija 8. marta i njena pokretačka energija je u revoluciji, nastala zbog surove realnosti koja je natjerala žene radnice tekstilne industrije da protestvuju zbog neljudskih uslova rada i niskih primanja i to 8. marta davne 1857. godine u Njujorku. Na talasu industrijskog kapitalizma je kreiran režim koji svima otežava uslove života – a u kombinaciji s patrijarhatom – ne i za isti novac. Historija ostvarivanja ženskih prava je turbulentna, žene širom svijeta koje se i izbore za određena prava, vrlo brzo gube ta ista ili neka druga prava.

U BiH žene su prošle jako sličnu historiju, da bismo došle do 2018. godine, godine kada retradicionalizacija, fašizam, nacionalizam i patrijarhat osvaja teritorije BiH. Retoriku vode lideri, a glavno sredstvo mjerenja radikalizma ideologije koju zastupa jeste količina ograničavanja sloboda i prava žena.

Nažalost, nakon jake uloge koje su žene u BiH imale kroz historiju, u 2018. godini mnoge od nas su na samim marginama društva, ne odlučujemo o važnim ekonomskim i političkim pitanjima, ne sudjelujemo u važnim odlukama o sadašnjosti i budućnosti naše zemlje, ne pregovaramo o ustavnim promjenama ili Reformskoj agendi, nema nas ni u Predsjedništvu BiH, stopa nezaposlenosti žena je alarmantno visoka, a marginalizovane žene su višestruko diskriminisane.

Smatramo da ignorisanje od strane vladajućih struktura ne smije biti naša svakodnevnica, zato ćemo marširati! Dobrodošli/e ste da se priključite sa svojim porukama koje vi smatrate bitnim na Osmomartovskom maršu, kako biste učinili/e da NITI JEDNA ŽENA NE BUDE NEVIDLJIVA!

Za više informacija kontaktirajte Vildanu Džekman i Vedranu Frašto na e-mail: vildana@fondacijacure.org i vedrana@fondacijacure.org

ili putem telefona:+387 33 207-561

Dobrodošli/e!

Tim Fondacije CURE