POZIV NA OBUKU NA TEMU IDENTIFIKACIJE, PRIJAVLJIVANJA I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE OSOBA ROMSKE NACIONALNOSTI I LGBTI OSOBA

Datum: 16.02.2022. i 17.02.2022.

Mjesto: Tuzla

Kome je trening namijenjen: Osobama Romske nacionalnosti i LGBTI osobama

Projekat „EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije u BiH“ se realizuje u okviru programa IPA 2 pretpristupne podrške Evropske unije (EU) u saradnji ​​ Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centrom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Gender Centrom Vlade RS.

U okviru ovog Projekta je već uspješno provedeno Istraživanje o preprekama koje sprečavaju različite društvene grupe u ostvarenju jednakih prava i mogućnosti koje je potvrdilo da unatoč činjenici da je diskriminacija zabranjena u pravnom sistemu BIH, za veliki broj osoba koje pripadaju ranjivim grupama diskriminacija je pojava koju doživljavaju svakodnevno.

Iz ovih razloga, Projekt „EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije u BiH“ je pristupio izradi Smjernice za identifikaciju, prijavljivanje i zaštitu od diskriminacije te modula obuka sa ciljem pružanja informacija o postupku prijavljivanja slučajeva diskriminacije, načinima djelovanja institucija prema njihovim nadležnostima kao pravima u postupku zaštite od diskriminacije. U tom pogledu, prva radionica na temu „Identifikacija, prijavljivanje i zaštita od diskriminacije osoba Romske nacionalnosti i LGBTI osoba“ će se održati 16.02.2023 godine (od 09.30 – 16:00) i 17.02.2023. godine  (09.00-12.00) u Hotelu Tuzla, Tuzla.

Projekat će osigurati smještaj, troškove ručka i osvježenja (osvježenje uz rad i po jedno bezalkoholno piće uz obrok) te će osigurati materijale za rad. Izuzetno, za učesnike koji su udaljeni više na više od 180 minuta od Tuzle, projekat će biti u mogućnosti da osigura dodatno noćenje za noć prije početka radionice (15./16.02.2023. godine).

U obukama je planirano da učestvuje do po 25 učesnica/ka te molimo da Vašu prijavu izvršite putem online obrasca https://forms.gle/cDQVEJjuPq4nJrFR9 najkasnije do 05.02.2023. godine. Zbog ograničenih kapaciteta, nakon ovog roka nećemo moći garantovati mogućnost smještaja za naknadne prijave.

Za eventualna pitanja možete nas kontaktirati na broj telefona +387 61 290 088 ili putem e-maila teamleader@eu4hr.ba