Poziv na online promociju Narandžastog izvještaja o stanju ljudskih prava žena u BiH za 2020. godinu

Sarajevski otvoreni centar (SOC) vas poziva na online promociju Narandžastog izvještaja o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu. Promocija će se održati putem zoom platforme 16. juna sa početkom u 11:00h.

Krajem 2019. godine svijet je zahvatila pandemija COVID-19 koja je pogodila sve aspekte ljudskog života, prije svega zdravlje, a potom i ekonomiju, obrazovanje, politiku. U ovakvoj situaciji žene snose specifičan teret. Oblasti u kojima većinu radne snage čine žene su direktno bile pogođene krizom, žene koje su žrtve porodičnog nasilja pale su pod dodatnu kontrolu nasilnika, pristup određenim medicinskim i zdravstvenim uslugama je bio dodatno otežan, a zaposlene majke su se morale nositi sa izazovom prelaska nastave u online sferu, pokušavajući pritom ne zanemariti vlastiti posao.

Kako bismo dobili_e precizne podatke o svim izazovima sa kojima su se žene u Bosni i Hercegovini suočavale u ovom periodu, za ovaj Narandžasti izvještaj prikupljale smo relevantne informacije u oblastima seksualnog i reproduktivnog zdravlja, obrazovanja i učešća na tržištu rada, političkog života i političke participacije, usklađivanja privatnog i poslovnog života i rodno zasnovanog nasilja, pri čemu smo ih posmatrale sa aspekta pandemije COVID-19. Tokom promocije predstavit ćemo najznačajnije rezultate istraživanja.

Na promociju se možete prijaviti putem maila amina@soc.ba najkasnije do 15.06. do 17:00h, nakon čega ćete dobiti podatke za pristup zoom događaju.

AGENDA:

11:00 – 11:05  Pozdravne i uvodne riječi, Emina Bošnjak, SOC

11:05 – 11:20  Korištena metodologija istraživanja, Amila Ždralović, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, autorica metodologije i vodeća istraživačica

11:20 – 11:40  Rodna ravnopravnost u oblasti ekonomskih i socijalnih prava, Delila Hasanbegović Vukas, SOC, autorica Narandžastog izvještaja

11:40 – 12:00  Seksualno i reproduktivno zdravlje, Admir Adilović, istraživač

12:00 – 12:20  Politički život i odlučivanje, Amila Husić, istraživačica

12:20 – 12:40  Rodno zasnovano nasilje prema ženama i nasilje u porodici, Amina Dizdar, SOC, autorica Narandžastog izvještaja

12:40 – 13:00  Diskusija