Poziv za medije – konferencija “Feminizacija siromaštva žena u BiH”

Friedrich Ebert Stiftung i Ženska mreža BiH imaju zadovoljstvo da Vas pozovu na jutarnju kaficu i druženje sa članicama Ženske mreže BiH i uvodničarkama na Konferenciji “Feminizacija siromaštva žena u BiH” koja će se održati u četvrtak, 10/11/2016.g. u hotelu “GRAND” sa početkom u 09:30.

Konferencija “Feminizacija siromaštva u BiH” je dio naših napora ka povećanju vidljivost ekonomske diskriminacije i marginalizacije žena u Bosni i Hercegovini

U 2015.g. je uspješno realizirana konferencija “Siromaštvo žena u BiH” gdje je po prvi put otvoren razgovor o feminizaciji siromaštva žena u Bosni i Hercegovini i sve većoj politici ekonomije nasilja nad ženama koja se manifestuje kroz sve segmente društva.

Ovogodišnja konferencija pod nazivom “Feminizacija siromaštva u BiH” ima za cilj da skrene pažnju javnosti i donositeljica/donositelja odluka u BiH na nedostatak aktivnih i pozitivnih ekonomskih mjera koje bi usmjerile pažnju domaćih i međunarodnih ekonomskih institucija na kontinuirani izostanak dijaloga i saradnje u eliminaciji ekonomskog nasilja žena u BiH.

Ekonomsko nasilje nad ženama se ogleda u svim aspektima života. Od neujednačenih porodiljnih naknada koje se prevashodno smatraju socijalnom pomoći umjesto socijalnim pravom, nedostatku jednistvenog alimentacionog fonda koji direktno utiče na ekonomsku zavisnost i siromaštvo žena i djeca, najave ukidanja porodičnih penzija koje će direktno uticati na osiromašenje velikog broja žena treće dobi, ukidanje i/ili nedostatno finansiranje sigurnih ženskih kuća, reforma poreske i socijalne politike koja ne prati potrebe različitih društvenih kategorija uključujući i roditeljke djece sa invaliditetom, pa sve do opšte finansijske (ne)pismenosti većine žena u Bosni i Hercegovini vodi do toga da ženska perspektiva bude izostavljena iz ekonomskih politika poput Reformske agende u kojoj se čak ni riječ “žena/žene” ne spominje niti jedan jedini put.

Na konferenciji će učestvovati predstavnice organizacija članica Ženske mreže BiH, politički aktivne žene/zastupnice u parlamentima BiH, predstavnice društveno marginaliziranih žena, mediji.

Konferencija Ženske mreže BiH “Feminizacija siromaštva žena u Bosni i Hercegovini” ima za cilj da:

# Omogući javni prostor za razgovor o feminizaciji siromaštva žena u BIH

# Zagovara aktivno uključenje žena, posebno žena iz marginaliziranih društvenih skupina u ekonomske reforme

# Zagovara takva društvena rješenja koja bi omogućila dostojanstven i human život žena svih društvenih kategorija

# Pokrene novi diskurs o aktivnom učešću žena u tržištu rada i ekonomskih reformama u kontekstu Evropskih integracija

Uvodna izlaganja će imati aktivistkinje i ekspertice za ekonomska pitanja prof. dr. Marija Knežević, Besima Borić, prof. dr. Jasna Duraković, magistrica Emina Ambrahamsdotter.

Konferenciji će predhoditi sastanak Ženske mreže BiH na kojem će biti izabran novi Koordinacioni odbor Ženske mreže BiH.

Dnevni red sastanka Ženske Mreže BiH i konferencije “Feminizacija siromaštva u BiH” preuzmite ovdje!

Za sva pitanja i/ili komentare – ljubazno molimo da nas kontaktirate na 033/207 561 ili putem maila: info@zenskamreza.ba ili selma@fondacijacure.org