Poziv za medije – Sedmica ženske solidarnosti i izgradnje mira

Mreža za izgradnju mira, Ženska mreža BiH i Inicijativa „Građanke za ustavne promjene“ u sklopu Sedmice ženske solidarnosti i izgradnje mira, koja se održava u periodu 04.-10. marta/ožujka 2017. godine pod sloganom „Kojeg je roda Mir?“

Poziva Vas na Konferenciju za medije koja će se održati 03.03.2017. godine s početkom u 12:00 časova u prostorijama Fondacija CURE (Čekaluša 16).

Na konferenciji će govoriti: Vildana Džekman, PR Inicijative „Građanke za ustavne promjene“, Selma Hadžihalilović, Koordinatorica Ženske mreže BiH i Goran Bubalo, Mreža za izgradnju mira.

Navedena konferencija će okupiti organizatorice Sedmice ženske solidarnosti i izgradnje mira koji/e će najaviti aktivnosti koje će se realizirati u periodu 04.- 10.marta/ožuljka 2017. godine, a koji realizuju organizacije civilnog društva sa područja cijele Bosne i Hercegovine.

Osnovni cilj ovogodišnje Sedmice ženske solidarnosti jeste promocija svih aktivnosti koje organizuju žene, a kojima se skreće pažnja na neravnopravan tretman žena, kršenje ženskih prava i nasilje koje žene trpe svakodnevno u bh. društvu.

Solidarno pružamo podršku jedna drugoj, zajednički stojimo jedna uz drugu u borbi protiv institucionalnog nasilja nad ženama koje uskraćuje prava ženama na jednake porodiljske naknade, pravo na jednak pristup roditeljstvu, protiv smo daljeg pozicioniranja žena u politici na „zadnje“ redove parlamentarnih stolica, želimo pravo da radimo i ostanemo u drugom stanju, a bez prijetnji otkazom, pravo da ne živimo u strahu i egzistencijalnoj nesigurnosti, pravo da ne trpimo pristiske, prijetnje, zlostavljanja i pravo da pod egzistencionalnim pritiscima ne trpimo potlačenost.

U sklopu navedene sedmice, pored najave konferencija, tematske sjednice, uličnih akcija, pozivamo vas da nam se pridružite na Osmomartovskom maršu koji Fondacija CURE tradicionalno organizuje 08.03.2017. u Sarajevu, te u Banja Luci, organizacije: Oštra Nula, Helsinški parlament Građana Banja Luka, DRIP (Djeca, roditelji i porodilje), Udruženje žena sa invaliditetom Nika, Centar za mlade Kvart, BASOC (Banjalučki socijalni centar ), Fondacija Udružene žene, Udružene žene Bratunac, Mreža za izgradnju mira, Inicijativa Građanke za ustavne promjene, Zdravo da ste i Rudarke iz Ljubije. Cilj nam je da na taj dan kratkom šetnjom jasno ukažemo da smo protiv svih vrsta ugnjetavanja, diskriminacije i nasilja žena.

Iskreno se nadamo da ćete popratiti navedeni događaj putem svojih medijskih kanala kao i prenijeti aktivnosti u sklopu Sedmice ženske solidarnosti.

Za sve dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate Vildanu Džekman, PR osobu na dole navedene kontakte: E-mail:gradjankezaustavnepromjene@gmail.com i/ili putem telefona: +387 33 20 75 61