POZIV za podnošenje prijedloga projekata za unapređenje ženskih radnih prava

Obajvljeno: 11. oktobar 2019. godine                                                                        

Rok za apliciranje: 9. novembar 2019. godine

Prijedlog projekta podnijeti na:grants@womensnetwork.org  

Koalicija organizacija za ženska prava na Zapadnom Balkanu poziva organizacije civilnog društva (OCD) u regionu da podnesu prijedloge projekata koji će unaprijediti ženska radna prava i uticati na smanjenje diskriminacije na osnovu pola. Predviđeno je da grant u vrijednosti od 200.000 EUR bude dodijeljen za 14 projekata organizacija civilnog društva koji će se realizovati  tokom 2020. i 2021. godine.

Nedavno objavljeni rezultati Istraživanja o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada na Zapadnom Balkanu upućuju na to da je na Zapadnom Balkanu diskriminacija na osnovu pola u oblasti rada rasprostranjena i predstavlja ključnu barijeru koja podriva učešće žena u radnoj snazi.

Na osnovu nalaza istraživanja i preporuka, određene su i tematske oblasti projekata koje će Koalicija podržati:

  • Pravna pomoć i monitoring sudskih postupaka diskriminacije na osnovu pola
  • Zagovaranje za zakonske/političke promjene i/ili poboljšanje institucionalnog odgovora na rodno zasnovanu diskriminaciju, prema preporukama istraživanja
  • Podizanje svijesti i osnaživanje žena da prijavljuju diskriminaciju u oblasti rada

Sve organizacije civilnog društva koje su zainteresovane za podnošenje prijedloga projekata,  pozvane su da prisustvuju informativnoj sesiji koja će se održati:

  • 24.10.2019, 12 časova, Banja Luka, EU Info centar
  • 28.10.2019, 12 časova, Sarajevo, NETWORKS

Svu potrebnu dokumentaciju za apliciranje na Poziv (Call for Proposal, Application form, Logical Framework i Budget Proposal) možete pronaći na linku:
https://womensnetwork.org/kosovo-womens-fund/call-for-applications/?fbclid=IwAR1IWHQzU_JQ8cZS9Gls3TDYoKNtJOtyPc4OIqKmRNMnqpLDziSiLU1qAak

Za dodatne informacije i pitanja, možete poslati upit na e-mail: grants@womensnetwork.org

Grantovi koji će biti dodijeljeni na osnovu ovog Poziva su dio regionalnog projekta  „Unapređenje ženskih radnih prava“, koji implementira Koalicija organizacija za ženska prava – Mreža žena KosovaFondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske preko svog predstavništva u Srbiji, Reactor – Istraživanje u akciji iz Sjeverne Makedonije, Centar rodnog saveza za razvoj (GADC) iz Albanije, Helsinški parlament građana Banja Luka  (HPGBL) iz Bosne i Hercegovine (BiH), i Centar za prava žena (CPŽ) iz Crne Gore, a koji finansira Evropske unija i sufinasira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Glavni cilj ovog zajedničkog projekta je da se osnaže različite organizacije civilnog društva (OCD) da efikasno pozivaju relevantne institucije na odgovornost za primjenu zakona protiv diskriminacije u vezi sa ženskim radnim pravima.