Prenosimo- Konkus za poziciju direktorice UŽ “SEKA” Goražde – Centar za edukaciju, terpiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde