Program Sarajevskog otvorenog centra povodom 8. marta 2017. godine – Međunarodnog dana žena

Ideja i simbolika 8. marta vezuje se za početke industrijalizacije i 1857. godinu, kada su se tekstilne radnice u New Yorku organizovale da bi skrenule pažnju na loše uslove rada i niske plate.

Policija je razbila njihove demonstracije, ali je to rezultiralo osnivanjem prvog sindikata radnica. Protesti 8. marta su se događali i narednih decenija, a najmasovniji i najpoznatiji je bio 1908. godine kada je 15.000 žena marširalo New Yorkom tražeći kraće radno vrijeme, bolje plate i pravo glasa. U Kopenhagenu je 1910. godine održana prva Međunarodna ženska konferencija, koju je organizovala Socijalistička internacionala, kada je na prijedlog socijalistkinje Clare Zetkin ustanovljen Međunarodni dan žena. Ideja je bila da žene svuda na svijetu 8. marta organizovanije, masovnije i glasnije nego inače, skreću pažnju na uslove rada i zahtijevaju prava koja im pripadaju. Godine 1911. Međunarodni dan žena obilježilo je preko milion osoba u Austriji, Danskoj, Njemačkoj i Švicarskoj, koje su izašle na ulice da podrže pravo žena na rad, na obrazovanje, na učešće u političkom životu. Mart 1911. pamti se i po požaru u jednoj njujorškoj fabrici, kada je poginulo više od 140 radnica, većinom imigrantkinja.

Žene Bosne i Hercegovine organizovale su masovni javni skup 8. marta 1913. godine, na Međunarodni dan žena. Taj skup se pretvorio u protestni skup na kojem su okupljene zahtijevale, prije svega, ekonomsko i političko oslobađanje žena. Na skupu je pročitan i pozdravni telegram Clare Zetkin, koji je poslala u ime Međunarodne organizacije socijaldemokratkinja. U Sarajevu je 1918. godine masovno obilježen 8. mart, kao javna Proslava ženskog dana, gdje se okupilo oko 2000 žena iz čitave zemlje i svih vjeroispovijesti.

Proslavljanje 8. marta je postalo dio kulture mnogih zemalja, koje su baštinile ideje o važnosti radničke, socijalističke, ekonomske i političke borbe protiv nejednakosti, seksizma i svih drugih nepravdi koje proizlaze iz neravnopravnosti spolova. Ujedinjeni narodi su 1977. godine donijeli rezoluciju o redovnom obilježavanju 8. marta kao Međunarodnog dana žena.

Sarajevski otvoreni centar, kao feministička organizacija koja zagovara puno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju LGBTI (lezbejki, gej, biseksualnih, trans* i interspolnih) osoba i žena, organizuje niz aktivnosti kojima će obilježiti ovaj značajni dan i kojima će skrenuti pažnju javnosti  na goruće probleme koji se tiču rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini.

Program Sarajevskog otvorenog centra povodom 8. marta 2017. godine možete pronaći ovdje.

Preuzeto s http://soc.ba/program-sarajevskog-otvorenog-centra-povodom-8-marta-2017-godine-medunarodnog-dana-zena/