Promjenite stav! Nasilje u porodici nije privatna stvar.

Nasilje u porodici, kao jedan od najvećih izazova bosanskohercegovačkog društva, je problem koji je odnedavno izašao iz privatne u javnu sferu. Naime, dugo vremena se partnersko i porodično nasilje u Bosni i Hercegovini se sagledavalo kao privatna porodična stvar, pa čak i često pravdano običajnim pravom.

Nasilje je širi društveni problem i cijelo društvo ima ulogu u njegovoj prevenciji i u odgovoru na njega. Brojni psiholozi, borci i borkinje za ljudska prava, ali i obrazovni radnici/e ističu da je riječ “zajedno” ključna u borbi protiv ovog problema. Kada je neko izložen nasilju, to se odražava na brojne članove/ice njegove porodice i na prijatelje/ice, zbog toga je važno da se razumije da se treba reagovati kako bi se spriječilo nasilje u porodici. Kada se kaže „zajedno“, to su zaista svi – građani i građanke, prijatelji i prijateljice, kolege i kolegice, braća, sestre, ali i pružatelji podrške kao dio sistema, kao predstavnici nadležnih institucija. Svi imaju ulogu u zaštiti žrtava i borbi protiv nasilja.

U sklopu regionalnog projekta „Provođenje normi, mijenjanje stavova“ koji provodi UNWOMEN, a finansira EU, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao provedbeni partner provodi aktivnosti promocije dostupnih mehanizama zaštite od nasilja i diskriminacije.

Pored brojnih aktivnosti unutar projekta od izgradnje kapaciteta institucija, kampanja informisanja , izgradnje povjerenja između predstavnika/ica institucija i žena iz skupina u nepovoljnom položaju, edukacije urađen je radio jingl sa ciljem animiranja šire društvene zajednice za korištenje dostupnih mehanizama zaštite od nasilja i diskriminacije. Poseban značaj ima i radio jingl koji je na jeziku romske nacionalne manjine sa ciljem prevazilaženja jezičke barijere i animiranja ove posebno marginalizovane zajednice u BiH koja je izložena različitim oblicima nasilja i diskriminacije da koriste dostupne mehanizme zaštite.

Radio jingl na BHS jeziku možete poslušati na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=EJzFd2vRt3U

Radio jingl na romskom jeziku: https://www.youtube.com/watch?v=uWkeoglfP_8