Prva redovna Skupština i Strateško planiranje inicijative ,,Građanke za ustavne promjene’’

10421196_680851572030284_379931414777425350_nSedamnaest članica inicijative ,,Građanke za ustavne promjene” okupile su se u Banjaluci u periodu od 3. do 5. novembra na Prvoj redovnoj skupštini inicijative u okviru koje su izabrali novu Koordinirajuća organizaciju inicijative, Koordinirajući odbor inicijative kao i Odbor za praćenje primjene kodeksa.

Za novu Koordinirajuću organizaciju izabran je Helsinški parlament građana, dok Koordinirajući odbor čine Meliha Sendić iz Centra za pravnu pomoć ženama Zenica, Vildana Džekman iz Fondacije CURE, Dragana Đurić iz Foruma žena Bratunac, Enisa Raković iz organizacije Glas žena Bihać i aktivistkinja Armina Zahirović iz Travnika. Predstavnica Fondacije Udružene žene iz Banjaluke, Jelena Jeličić, predstavnica Međunarodnog foruma Bosna-regionalni centar Tuzla, Jasmina Jovanović-Mešković i aktivistkinja iz Banja Luke, Vanja Šušnjar izabrane su u Odbor za praćenje primjene Kodeksa inicijative.

U isto vrijeme održano je i Strateško planiranje koje je rezultiralo izradom Dvogodišnjeg strateškog okvira inicijative, sa ciljem jačanja unutrašnjih kapaciteta i određivanja prioriteta za dalje djelovanje inicijative u procesu reforme Ustava Bosne i Hercegovine.
Inicijativa okuplja dvadeset i dvije individue i organizacije civilnog društva, a predstavlja neformalnu grupu, koju čine ženske nevladine organizacije, neformalne grupe, pojedinci i pojedinke koji/e zastupaju principe kojima se garantuje veća zaštita ljudskih prava i sloboda. Okuplja organizacije civilnog društva, aktiviste i aktivistkinje koji/e svakodnevno rade na razumijevanju pojmova pola i roda, mira, slobode i ljudskih prava, a koji smatraju da reforma Ustava Bosne i Hercegovine mora predstavljati konsenzus, ne samo političkih aktera, nego i svih građana i građanki o najvažnijim pitanjima kojima bi se definisao budući okvir zajedničkog života.

Svjetlana Marković, Helsinški parlament građana Banjaluka