PUBLIKACIJA: Izvještaj u sjeni za 3. ciklus univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH

Bosna i Hercegovina se u prethodne četiri godine suočila s mnogim izazovima koji su imali utjecaja na zaštitu ljudskih prava građana i građanki BiH – brojne nepravilnosti i pritužbe na izborni proces tokom općih i predsjedničkih izbora, nepoštivanje presuda Evropskog suda za ljudska prava, pitanje slobode okupljanja, prijetnje i napadi na novinare/ke i medije, rascjepkan zakonski okvir kojim se garantiraju ženska ljudska prava, neusklađenost s međunarodnim dokumentima, te brojni drugi.

Cilj ovog izvještaja je da se podstaknu Vijeće za ljudska prava UN-a i sve zemlje članice da izvrše demokratski pritisak na lokalne donosioce odluka izdavanjem svojih preporuka i aktivnostima u ambasadama u BiH, te da podrže napore građana i civilnog društva da se ljudska prava svih građana i građanki BiH poštuju.

Izvještaj je rezultat zajedničkog rada dvanaest organizacija civilnog društva iz cijele BiH koje rade u različitim oblastima promocije i zaštite ljudskih prava, okupljenih u BiH Civil Society Initiative for UPR.

Članice BiH Civil Society Initiative for UPR su: Sarajevski otvoreni centar, Udruženje/udruga BH Novinari, Civil Rights Defenders, Fondacija CURE, Transparency International u BiH, Udruženje Zemlja djece u BiH, UG Zašto ne, Centar za promociju civilnog društva, Udruženje Vaša prava BiH, TRIAL International, My Right – Empowers People with Dissabilities, te UG za promociju obrazovanja Roma “Otaharin”.

BHS verziju izvještaja preuzmite na: Izvještaj u sjeni za 3. ciklus univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH

ENG verziju izvještaja preuzmite na: Shadow Report for the 3rd Universal Periodic Review on the state of human rights in Bosnia and Herzegovina