RETROaktiv – natječaj za nove umjetničke produkcije na temu aktivizma i građanskog otpora

Udruge Kurziv, DOMINO, GONG i zaklada SOLIDARNA iz Hrvatske, otvaraju anonimni natječaj za produciranje umjetničkih radova i sudjelovanje u završnoj izložbi projekta RETROaktiv koja će biti održana u travnju 2017.  Izložba  će prikazati odabrane aktivističke i umjetničke prakse u proteklih 30 godina u postjugoslavenskom prostoru, usmjerene na  zaštitu ljudskih prava i javnih dobara te na otpor politikama isključivanja, rata i nasilja.

Rok za prijave: 21. 2.2017.

Autor fotografije: Pravo na grad

Partneri projekta su: GONG, WHW, Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda, Civil iz Skopja, Anima Kotor, Helsinški parlament građana iz Banja Luke. Izložbu kurira udruga Kurziv

Pozivamo zainteresirane da se svojim prijedlozima umjetničkih intervencija osvrnu na eko-pokrete 1980-ih, antiratne inicijative 1990-ih, feminističke inicijative, LGBTIQ pokret, kao i na novije oblike građanskog samoorganiziranja potaknutih ugrožavanjem općih ljudskih prava, radničkih prava, prava manjina i izbjeglica, političkom korupcijom i klijentelizmom, borbom za javna dobra i zaštitu okoliša, obrazovanje, stanovanje, zdravlje i medijske slobode te izazovima suočavanja s prošlošću.

Natječaj se raspisuje za ukupno 4 umjetnička rada, od kojih 3 mogu biti u bilo kojoj
umjetničkoj formi, dok će četvrti odabrani rad biti u formi performansa.

Autorima ili autorskim timovima koji budu odabrani na natječaju bit će isplaćena sredstva u
iznosu 10.000,00 HRK bruto koja će im biti na raspolaganju za produkciju novog rada i/ili
umjetnički honorar.

Kako će performans biti produciran u suradnji s udrugom Domino i festivalom Perforacije tako se od autora odabranog izvedbenog rada (performansa) očekuje da ga održi u Zagrebu i u Rijeci gdje će se festival održati. Iznos od 10.000,00 HRK bruto namijenjen je ukupnom trošku izvedbe rada, uključujući honorar, putne troškove te smještaj u Rijeci.

Sve zainteresirane autore molimo da prilikom prijave uzmu u obzir uvjet da organizatori
natječaja namjeravaju nakon izložbe organizirati aukciju odabranih radova, od koje će sav
prihod ići u svrhu programa „Kultura u zajednici“ zaklade SOLIDARNA, odnosno za podršku
društveno angažiranim kulturnim produkcijama koje tematiziraju ljudska prava, čime je
namjera osigurati i izvor podrške za daljnje umjetničke intervencije.

Autorima se ostavlja sloboda odabira izražavanja u različitim umjetničkim formama te
pristupu sljedećim područjima djelovanja:

1. Mirovni aktivizam i suočavanje s prošlošću;
2. Ljudska prava,
3. Javna dobra i zaštita okoliša,
4. Politički sustav, demokratizacija i antikorupcija.

Natječaj je otvoren do 21. veljače 2017. do kraja dana, a rezultati će biti poznati do 28.
veljače 2017.
Odabrani radovi moraju biti pripremljeni do 10.travnja 2017.

Radove će odabrati Komisija koju će činiti predstavnici Kurziv, Domino, GONG i zaklade SOLIDARNA.

Natječaj je otvoren za pojedinačne autore i timove s područja država bivše Jugoslavije.

Prijave se šalju na e-mail adresu: info@solidarna.hr s predmetom „Prijava na natječaj RETROaktiv“.

Prijava treba sadržavati:

1. šifru pod kojom se rad prijavljuje;
2. naziv rada i opis prijedloga (do 2 kartice teksta);
3. skice i/ili dokumentaciju.

Napomena: kako će prijave primati osoba neovisna od komisije, tako vas molimo da u mailu navedete svoje podatke i šifru rada dok u nazivima dokumenata kojima prijavljujete rad navedete samo šifru.

Mjesto održavanja izložbe: Studentski centar, Savska 25, Zagreb (predvorje kina SC)
Za dodatna pojašnjenja, molimo obratite se na Martini Kontošić na martina.kontosic@kulturpunkt.hr.