Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike. Uvod u rodne studije za studentice i studente društvenih nauka u BiH

Zbornik „Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike“ predstavlja uvod u rodne studije za studentice i studente društvenih nauka u Bosni i Hercegovini. Ovaj zbornik udžbeničkog karaktera rezultat je poduhvata bh. akademskih radnika i radnica i stručnjakinja i stručnjaka iz prakse, koji/e su se okupili/e sa zajedničkom namjerom, da se na jedan sveobuhvatan i analitičan način predstave rodne teorije, istorija feminističke borbe i pravni okviri, zakoni, politike, institucije, strategije i alatke za ostvarivanje rodne ravnopravnosti s fokusom na Bosnu i Hercegovinu. Ovaj prvi bh. uvod u rodne studije treba da posluži kao alatka i osnova za daljnje urodnjavanje nastavnih procesa i planova na bh. visokoškolskim ustanovama.

Autorice i autori: Adnan Kadribašić, Adrijana Hanušić Bećirović, Amila Ždralović, Belma Buljubašić, Damir Banović, Elmaja Bavčić, Dženita Hrelja Hasečić, Jelena Milinović, Midhat Izmirlija, Milena Karapetrović, Natalija Petrić, Nedim Kulenović, Sandra Zlotrg, Sanela Bašić, Valida Repovac Nikšić, Zlatiborka Popov Momčinović, Zorana Antonijević

Priređivač i priređivačica: Saša Gavrić i Amila Ždralović

Prelom i dizajn naslovnice: Feđa Bobić

Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu (2019)

Publikacija dostupna ovdje