Rodne nejednakosti i njihove posljedice na tržište rada

Novo istraživanje koje je implementirala Evropska Institucija za ravnopravnost polova (EIGE) došlo je do niz poražavajućih informacija koliko vremena žene provode radeći neplaćeni posao (npr: kućanski poslovi) i u kojoj mjeri su zanemarene u odnosu na muškarce posebno u oblasti rada i zapošljavanja.

U EU i okruženju većinu neplaćenog posla  (kućanski poslovi i briga o bližnjima) obavljaju žene. To značajno otežava njihovo učešće na tržištu rada. Žene imaju značajno nižu stopu zaposlenosti od muškaraca. Žene takođe češće prihvataju nestandardni i slabo plaćeni posao (često bez osigurane  socijalne zaštite), jer fleksibilnost ovih zaposlenja omogućava im da usklade svoje plaćeno zaposlenje i obaveze kući.

Kada uđu na tržište rada, žene često dobijaju poslove koji se odnose na njegu, a  koji pojačavaju i odražavaju njihovu brigu o drugima u društvu. Međutim, sektor zaštite i njege je sistematski potplaćen i nedovoljno finansiran u odnosu na druge sektore kojima dominiraju muškarci. Razlog za ovo može ležati u dubokim ostacima tradicija gdje su sve u domaćinstvu obavljale žene.  U isto vrijeme, žene nailaze na prepreke u napredovanju u karijeri i uglavnom su nedovoljno zastupljene u rukovodećim pozicijama u većini sektora privrede. Ovo je najvidljivije u sektorima kojima dominiraju žene kao npr:  zdravstvo i obrazovanje. Sve ovo rezultira da su u prosjeku žene 16% manje plaćene za iste poslove u odnosu na muškarce.

Zemlje u kojima se muškarci aktivno uključuju u kućanske poslove i njegu, također pokazuju i znatno manje razlike u platama. Uprkos tim promjenama, statističke analize pokazuju da jednaka podjela poslova nije česta u EU i da aktivnosti njege i brige u kući i dalje obavljaju uglavnom žene. Analiza izvještava da oko 60% zaposlenih žena doživljava neke promjene u zaposlenju kao rezultat brige o djeci, u poređenju sa 17% zaposlenih muškaraca; oko 18% žena je smanjilo radno vrijeme u poređenju sa 3% muškaraca; oko 10% zaposlenih žena i 4% zaposlenih muškaraca u EU doživjelo je prekid rada zbog odgovornosti za brigu bolesnog člana porodice.

Za detaljnije informacije o rezultatima analize, dostupan je EIGE izvještaj na engleskom jeziku: https://eige.europa.eu/publications/gender-inequalities-care-and-consequences-labour-market

Izvor: https://eige.europa.eu/
Fotografija: EIGE