Saopštenje Mreže za izgradnju mira, Ženske mreže BiH, Inicijative Građanke za ustavne promjene i Agencija za ravnopravnost spolova BiH, povodom Međunarodnog dana žena 2020.

Mreža za izgradnju mira, Ženska mreža BiH, Inicijativa Građanke za ustavne promjene i Agencija za ravnopravnost spolova BiH izdaju saopštenje povodom Osmog marta – Međunarodnog dana žena 2020, sa porukom:

„Niti jedna žena nevidljiva“

Bosna i Hercegovina je država u kojoj se direktno ili indirektno krše prava žena jer žene nisu jednako plaćene za rad iste vrijednosti kao i muškarci, te u kojoj postoji visoki procenat žena koje su neaktivne na tržištu rada. Ženski glas na mjestima odlučivanja je ućutkan, i žena i muškarac su direktor, a samo je žena higijeničarka. Pravo porodilje na porodiljnu naknadu zavisi od mjesta ženinog prebivališta, a mlade žene dobijaju otkaz ukoliko odluče zasnovati porodicu i ostvariti potomstvo. To je država gdje se sigurne kuće za pomoć i podršku preživjelim rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici bore za nastavak funkcionisanja, gdje ne postoji senzibilan pristup ranjivim grupama žena. Tu patrijarhat guši glas žena, čvrsto drži svoje okove insistirajući da potrebe i borbe žena budu i ostanu nevidljive svakog dana u godini, pa i Osmog marta, kada jednom godišnje poprime lice karanfila.

Bosna  Hercegovina je država u kojoj čak ni Ustav kao najviši pravni aktne prepoznaje više od 51% svoje populacije, tj. nas žene!

Povodom Osmog marta – Međunarodnog dana žena 2020. godine poručujemo da svaki dan u godini budno pratimo i bdijemo nad rodnom ravnopravnošću, ženskim pravima i da nećemo dozvoliti da se narušava stepen naših zagarantovanih prava.

Nećemo dozvoliti da niti jedna žena, djevojka i djevojčica, a posebno pripadnice višestruko ranjivih grupa žena, budu nevidljive i da njihove potrebe i prava budu ignorisani. Nastavljamo stazom koji su utabale mnoge snažne žene prije nas i poručujemo da naša borba neće stati sve dok u svakom aspektu života ne budemo uživale jednaka prava kao i muškarci i dok se ne izborimo za društvo u kojem niti jedna žena neće biti nevidljiva i zapostavljena.

Podsjećamo da je poruka Osmog marta jednaka građanska i socijalna prava koja štite ne samo žene, već i muškarce na polju rada. 

Ove godine u kojoj obilježavamo 25. godišnjicu Pekinške platforme za akciju, međunarodnog dokumenta koji je postavio temelj za rad na ženskim pravima, rodnoj ravnopravnosti, izgradnji mira i prosperiteta, pozivamo sve institucije, organizacije civilnog društva, obrazovne ustanove da ZAJEDNO kreiramo takve reformske platforme u kojima će Mir, Ravnopravnost spolova, Ženska prava i Socijalna pravda biti ključni elementi napretka.