Saopštenje za medije: Zahtjevamo minimum 40% ministrica u Vladi Republike Srpske

Fondacija Udružene žene, Helsinški parlament građana Banja Luka, Udruženje Most iz Višegrada i Sarajevski otvoreni centar uputili su Mandataru Vlade Republike Srpske, svim strankama zastupljenim u Narodnoj skupštini Republike Srpske te svim narodnim poslanicima_ama Narodne Skupštine Republike Srpske zahtjev za imeovanjem Vlade Republike Srpske uz poštivanje Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, jer vlada u kojoj nije zastupljen releventan broj ministrica ne može biti legitimna niti reprenzentativna.

Zahtjev dolazi nakon najave Predsjedavajuće Republike Srpske da će na narednoj sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske biti poznato ko su budući ministri i ministrice Vlade Republike Srpske.

Nada Golubović, iz Fondacije Udružene žene, napominje da Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH u članu 20 nalaže da (1) Državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima…osigurat će i promovirati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju…(2) Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje u procentu 40% u tijelima iz stava (1) ovog člana. (3) Diskriminacijom po osnovu spola smatra se situacija kada ne postoji ravnopravna zastupljenost iz stava (2) ovog člana.

Emina Bošnjak iz Sarajevskog otvorenog centra podsjeća da je prvi put žena voljom građana i građanki Republike Srpske direktno izabrana na poziciju Predsjednice Republike Srpske, što dokazuje da građani i građanke Republike Srpske zaista žele stvarnu rodnu ravnopravnost na mjestima odlučivanja, te ističe da je ovakav zahtjev rezultat toga da prilikom formiranja Vlade Republike Srpske nikada nije ispoštovan član 20. Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH te da je jedan od interesa građana i građanki Republike Srpske, a koji mora biti ispoštovan, svakako i ravnopravno učešće žena u muškaraca na mjestima odlučivanja.

Krajnje je vrijeme da Mandatar Vlade Republike Srpske i narodni poslanici Narodne Skupštine Republike Srpske pokažu posvećenost interesu građana i građanki Republike Srpske time što će dokinuti dosadašnju praksu formiranja nelegalne i nereprezntativne Vlade Republike Srpske kao i ignorisanja znanja i kapaciteta polovine stanovništva Republike Srpske

Ukoliko imate nekih pitanja, ili nejasnoća, budite slobodni da nam se obratite putem e-maila na sljedeće e-mail adrese: hcabl@blic.netoffice@nvomost.orgoffice@soc.ba i office@unitedwomenbl.org.