Sastanak i Konferencija Ženski pokret USK –a

U nedjelju 25.06.2023. u Hotelu Safir u Bihaću održan je sastanak predstavnica ženskih organizacija iz USK –a ( Bihać, Cazin, Sanski Most, Bosanska Krupa, Velika Kladuša) i aktivistkinja  o budućem djelovanju Ženskog pokreta USK –a. Sastanak je protekao u radnoj i pozitivnoj atmosferi na kojem  je dogovoreno o načinu djelovanja Ženskog pokreta USK -a u budućnosti. Glas žene Bihać koji koordinira djelovanjem Ženskog pokreta USK za naredni sastanak pripremit će Platformu djelovanja Ženskog pokreta USK na osnovu zaključaka Sastanka Ženskog pokreta USK

Predstavnice ženskih organizacija  i aktivistkinje istakle su važnost odjelovanja Ženskog pokreta USK-a kao umjereno feminističkog pokreta sa ciljem jačanja položaja ženske populacija u USK –a  u svim sferama javnog i privatnog života. Vrijednosti koji članice Ženskog pokreta USK –a dijele su :  solidarnost, međusobna podrška, mir i zajedništvo.

Nakon održanog sastanka i zajedničkog ručka učesnica, upriličena je Konferencija Ženski pokret USK –a u dva odvojena Panela . Unutar Panela I govorile su : Fatima Šušnjar, Predsjednica Koordinacionog odobra za praćenje Gender akcionog plana USK –a na temu  -Implementacija Gender akcionog plana USK –a te Emina Ljubijankić Hasanagić,  Udruženja „Sutra je novi dan“ Velika Kladuša o Pravu  na pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti .

U Panelu dva učesnice Konferencije imale su mogućnost da dobije više informacija o “Izazovima  i poteškoćama  u radu ženskih udruženja”  – Rada Krupić, Udruženje žena „Izvor Zdena“ Sanski Most  te o “Položaj žene na selu i žensko poduzetništvo”  – Suada Harčević, Udruženje žena za održivi razvoj „Vakat“ Jezerski.

Zaključici:

Aktivistkinje ženskih organizacija kroz Ženski pokret USK -a aktivnije će u budućnosti raditi na postizanju boljeg položaja žena u svim sredinama USK jer smo  nezadovoljne rodnom ravnopravnošću u svim sferama javnog i privatnog života ( siromaštvo i nezaposlenost žena, žena i zdravlje, velika stopa nepismenosti žena, rodno zasnovano nasilje, žene invalidne osobe, u druge oblasti)

– Ženski pokret USK poduzet će konkretne aktivnosti pomoći i podrške ženskim udruženjima u Sanskom Mostu koje su uslijed inflacije  i izostanka podrške loklane vlasti  više od pola prestali sa radom (ugasile se )  što je jak udar na borbu za ženska ljudska prava.

Konferencija je još jednom posvjediočila da su žene te  koje pokreću promjene, koji nose promjene u društvu , ruše sterotipe i predrasude, jednostavno su herione u svojim zajednicama.

Press služba

Glas žene Bihać