Sastanak sa Adame Dienga specijalnim savjetnikom Generalnog sekretara Ujedinjenih Nacija za prevenciju genocida

08.10.2019: Centar za postkonfliktna istraživanja, u saradnji sa Kancelarijom Ujedinjenih Nacija za prevenciju genocida i odgovornost za zaštitu (UNOGP) i Razvojnim programom Ujedinjenih Nacija BiH (UNDP BiH) je organizovala specijalni sastanak predstavnika/ca organizacija civilnog društva i podsekretara Adame Dienga koji je ujedno i Specijalni savjetnik Generalnog sekretara Ujedinjenih Nacija za prevenciju genocida. Sastanak je imao za cilj informisanje g-dina Dienga o trenutnim izazovima i problemima sa kojima se susreće nevladin sektor u Bosni i Hercegovini, ali i o trenutnoj političkoj situaciji u BiH.

Predstavnica Fondacije CURE i Ženske mreže BiH Selma Hadžihalilović je Ambasadora Dienga obavijestila o aktivnostima koje Fondacija CURE provodi u okviru regionalne inicijativa Ženski sud, te je tražila od uvaženih zvaničnika da podrže zalaganja zenskih organizacija u Bosni I Hercegovini da se 8. decembar utvrdi kao Dan sjećanja na stradanje žena u ratu. Inače ovu inicijativu su pokrenule organizacije okupljene oko Inicijative Mir sa ženskim licem i predstavlja jednu od strateških aktivnosti Ženske mreže Bosne i Hercegovine.

Autori fotografija: Post-Conflict Research Center (PCRC)