Seksualni delikti kao oblik zločina protiv čovječnosti

Temu “Seksualni delikti kao oblik zločina protiv čovječnosti” istraživao je za Helsinški parlament građana Filip Novaković, student Pravnog Fakulteta iz Banjaluke u sklopu projekta „Ženska ljudska prava i EU integracije“.
Autor u ovom radu obrađuje problematiku posebnog oblika zločina protiv čovječnosti koji se odnosi na povredu spolnog integriteta. Primarni cilj rada je teorijska razrada pojedinih oblika zločina protiv čovječnosti, ukazivanje na njihove osnovne komponente, kao i rasprava o problemima njihovih definicija koje se provlače kroz čitav niz međunarodnih dokumenata, ali i prikaz stavova zauzetih od strane međunarodnih sudišta. Autor rada se bavi analizom odredaba Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda, pojašnjenjima iznijetim u Elementima zločina, kao i kraćim osvrtom na odredbe Statuta Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i vojnih trubinala nastalin nakon Drugog svjetskog rata.

Kompletan rad “Seksualni delikti kao oblik zločina protiv čovječnosti” možete pročitati ovde.

Projekat „Ženska ljudska prava i EU integracije“ ima za cilj integrisati ženska prava i ravnopravnost polova u procese pristupanja BiH Evropskoj uniji. U sklopu implementacije aktivnosti hCa je pozvao na saradnju studente kako bi svojim istraživanjem i stvaranjem sadržaja za online platformu doprinijeli realizaciji projekta. Tokom juna 2021. održan je trening izgradnje kapaciteta koji je uključio 20 studenata iz Sarajeva, Mostara, Tuzle, Zenice i Banjaluke. Trening je studente upoznao s projektom, dao dodatne informacije i znanja iz oblasti ravnopravnosti polova. Kao rezultat saradnje, brojni studenti su odlučili da daju svoj doprinos kroz dalji istraživački rad.

Prenosimo sa: https://hcabl.org/seksualni-delikti-kao-oblik-zlocina-protiv-covjecnosti/