SILOVANJE U BRAKU- Istorijat inkriminacije i njegova inkriminacija danas u svijetu i Bosni i Hercegovini

Put do inkriminacije silovanja u braku kao posebne vrste nasilja bio je težak i dug. Isto tako teško bilo je ostvariti neka od prava žena koje one nisu imale sve do 20. vijeka. Iako je društvo mnogo napredovalo u pogledu zaštite ljudskih prava generalno, u svakodnevnom životu može se sa sigurnošću reći da situacija nije zadovoljavajuća i da mnogim državama svijeta tek predstoji da se pozabave ovim pitanjem kako na legislativnom nivou, tako i u praksi.

Temu silovanja u braku istraživala je Milica Lopandić, studentica Pravnog Fakulteta iz Banjaluke u sklopu projekta „Ženska ljudska prava i EU integracije“. Projekat  ima za cilj integrisati ženska prava i ravnopravnost polova u procese pristupanja BiH Evropskoj uniji. U sklopu implementacije aktivnosti hCa je pozvao na saradnju studente kako bi svojim istraživanjem i stvaranjem sadržaja za online platformu doprinijeli realizaciji projekta. Tokom aprila 2020. održan je trening izgradnje kapaciteta koji je uključio 12 studenata iz Sarajeva, Mostara, Tuzle i Banjaluke. Trening je studente upoznao s projektom, dao dodatne informacije i znanja iz oblasti ravnopravnosti polova. Kao rezultat saradnje, brojni studenti su odlučili da daju svoj doprinos kroz dalji istraživački rad.

Kompletan rad “SILOVANJE U BRAKU Istorijat inkriminacije i njegova inkriminacija danas u svijetu i Bosni i Hercegovini” možete pročitati ovdje.

Prenosimo sa: https://hcabl.org/silovanje-u-braku-istorijat-inkriminacije-i-njegova-inkriminacija-danas-u-svijetu-i-bosni-i-hercegovini/