Sjaj ljudskosti – životne priče mirotvorki u Bosni i Hercegovini

Sve mirotvorke u ovoj knjizi naglašavaju svoju ulogu u uspostavljanju i njegovanju veza među ljudima koje su ključne za mirovni rad. Ove žene bile su neumorne u ponovnoj izgradnji prekinutih veza i stvaranju novih, između nijemih, bespomoćnih i marginaliziranih građana/ki. Prepoznale su da su veze među ljudima ključne, ne samo na međusobnom nivou, nego i kada se mir gradi na društvenom, institucionalnom i globalnom nivou.

Mirotvorke u ovoj knjizi nisu savršene žene, i mogu pogriješiti i uplašiti se na trenutak kao i svi drugi, ali ono što ove obične žene izdvaja od drugih je snaga da se usprave i urade nešto da bi nekom drugom bilo bolje.

Knjigu možete preuzeti OVDJE!