SOC: Feministički ekonomski forum – pozivnica

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert BiH organizuju Feministički ekonomski forum, koji će se održati 13.11.2018. godine u Sarajevu.
Feministički ekonomski forum je platforma za razgovor o aktuelnim saznanjima feminističke ekonomije, njenim zahtjevima na globalnom nivou, te prilikama za sagledavanje i unapređenje ekonomske stvarnosti koje ona pruža u Bosni i Hercegovini. Konkretno, želimo da otvorimo raspravu o relevantnim i aktuelnim ekonomskim pitanjima iz feminističke perspektive, kao što su ekonomija brige: neplaćeni kućni rad, briga o djeci i briga o starijim; siromaštvo i efekti mjera štednje na žene; žene, tržište rada i prekarni rad.

Feministička ekonomija predstavlja kritičko promišljanje teorija i praksi, metodologija, epistemologije, historije i različitih empirijskih istraživanja korištenih u ekonomiji, koje nastoji da prevaziđe androcentrične i patrijarhalne pretpostavke ugrađene u ekonomske modele. Ona takođe predstavlja alternativu mainstream ekonomskim trendovima koji imaju neoliberalni karakter.

Feministička ekonomija kritikuje klasičnu ekonomsku teoriju koja u svojim modelima često prepoznaje samo jedan rod odnosno u centar ekonomske analize stavlja «racionalnog, ekonomičnog čovjeka/muškarca», a žene, i ako ih prepoznaje, vidi samo kao homogenu grupu, bez intersekcionalnog pristupa.

Feministička ekonomija takođe stavlja fokus na oblasti koje se ne uključuju u agregatne, makroekonomske pokazatelje, kao što je neplaćeni kućni rad, briga o djeci, briga o starijim osobama, a za makroekonomske ciljeve planira da budu vođeni etikom brige, koja pretpostavku o maksimiziranju profita zamjenjuje ili/i dopunjuje naglašavanjem međuljudskih odnosa, značaja društvenih i emotivnih veza kao pretpostavki razvoja i dobrobiti. Ona se koncentriše na održivi razvoj i stvaranje jednakih mogućnosti za učešće i dobrobit sadašnjih i budućih generacija umjesto na osiguravanje brzog ekonomskog rasta ovdje i sada.

Učešće u prvom Feminističkom ekonomskom forumu sklopu panela će uzeti Nikolina Obradović i Nela Porobić iz Bosne i Hercegovine, te Sonja Lokar iz Slovenije. Panelom će moderirati Miroslav Živanović.

Prenosimo: http://soc.ba/feministicki-ekonomski-forum-pozivnica/