Sprečavanje i odgovor na rodno zasnovano nasilje tokom rata i u poslijeratnom okruženju

Rodno zasnovano nasilje (RZN) poprima mnoge oblike tokom sukoba i ima razorne posljedice po preživjele, porodice, zajednice i izglede za izgradnju trajnog mira. Tokom sukoba, žene, djevojčice i ranjive grupe su posebno na meti, pri čemu se silovanje i seksualno nasilje koriste kao ratna taktika i uz visoke rizike od trgovine ljudima, nasilja u porodici (PN), eksploatacije i seksualnog ropstva. U postkonfliktnim okruženjima, rodno zasnovano nasilje se takođe značajno povećava, jer učešće u sukobima i izloženost ratnoj traumi je u direktnoj vezi sa povećanjem intenziteta nasilja u porodici. Stoga su efikasna prevencija i multisektorski mehanizmi reagovanja ključni za smanjenje gore pomenutih rizika.

WAVE (Žene protiv nasilja u Evropi) mreža je pokrenula ovaj projekat u saranji sa OSCE-om, sa ciljem unaprijeđenja podrške preživjelima nasilja i organizacijama civilnog društva (OCD) u konfliktnim i postkonfliktnim područjima. Zasnovan na ekspertizi ženskih organizacija, ovaj Priručnik ne samo da predstavlja štetu i izazove koje nose sukobi, već i dokumentuje obećavajuće prakse iz prve ruke, sa konkretnim primjerima predstavljenim od četiri članice
WAVE mreže, uključujući njihove inicijative i preporuke, kao ženskih organizacija koje su doživjele i iskusile rat.

Članice WAVE mreže koje su uključene u projekat su Krizni centar za seksualno nasilje (Jerevan, Jermenija), Ženski fond Suhumi (Kutaisi i Tbilisi, Gruzija), Fondacija Udružene žene Banja Luka (Banja Luka, Bosna i Hercegovina), i Centar “Ženske perspektive” (Lavov, Ukrajina). Prema njihovim iskustvima u konfliktnim i postkonfliktnim okruženjima, autorice predstavljaju njihove strategije vezane za različite faze sukoba: (1) tokom rata i u kriznim
situacijama, koje su podijelile partnerice iz Ukrajine i Jermenije, (2) dugotrajni sukob, opisan od partnerske organizacije iz Gruzije, i (3) post-ratna i dugoročna perspektiva, na osnovu iskustva partnerske organizacije iz Bosne i Hercegovine.

Primarna ciljna grupa ovog Priručnika su ženski specijalizovani servisi (ŽSS) i organizacije civilnog društva koje su uključene u podršku preživjelima nasilja u konfliktnim i postkonfliktnim okruženjima. Međutim, ovaj Priručnik je takođe usmjeren na lokalne vladine institucije, profesionalna tijela, donosioce odluka i mirotvorce/mirotvorkinje, kako bi bolje razumijeli/le specifične potrebe preživjelih i ženskih organizacija i realizovali adekvatne i rodno osjetljive politike i odgovore.

Priručnik možete preuzeti OVDJE!