TOR za istraživača/icu(e/ice) za provođenje procjene potreba prava marginalizovanim grupama žena

TOR za Istraživača/icu(e/ice) za provođenje procjene potreba za inkluzivnije društvo i osiguravanje prava manjinskim i marginalizovanim grupama žena u Bosni i Hercegovini

Projektom “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, koju finansira Evropska unija, a realizuje Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE), namjeravamo doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava, te doprinjeti iskorjenjivanju diskriminacije žena sa posebnim fokusom na marginalizovane i manjinske grupe žena u deset (10) opština.

Cilj istaživača/ice ili grupe istraživača/ica je da kreiraju dokument koji će služiti kao podrška manjinskim i marginalizovanim grupama žena za ostvarivanje prava kao pojedinki i/ili grupa u deset (10) ciljanih lokalnih zajednica iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Kako bismo radile na izgradnji i osiguravanju ženskih prava marginalizovanim i manjinskim grupama u deset (10) lokalnih zajednica, Fondacija CURE i FWE su raspisale TOR za istraživača/icu(e/ice) za provođenje procjene podreba koju možete preuzeti OVDJE.