Tražimo jednake mogućnosti i vidljivost za žene i djevojčice sa invaliditetom

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Tražimo jednake mogućnosti i vidljivost za žene i djevojčice sa invaliditetom

Povodom 3. decembra – Međunarodnog dana žena sa invaliditetom, Ženska mreža Bosni i Hercegovini će u okviru  16. dana aktivizma protiv rodno uslovljenog nasilja organizovati uličnu akciju u Sarajevu te na taj način dati simboličan doprinos kampanji Sve jednake – sve vidljive! Akciju organizujemo u saradnji sa neformalnom Mrežom žena sa invaliditetom BiH i Posebnim mamama*.

Ovom uličnom akcijom želimo podići svijest građanstva o postojanju i nevidljivosti žena i djevojčica sa invaliditetom u našim lokalnim zajednicama, te društvenoj izolaciji kojoj su izložene njihove porodice kao i one same.

Pozivamo sugrađane i sugrađanke da nam se u 12:00 časova ispred Katedrale srca Isusova u Sarajevu pridruže i iskažu solidarnost i razumijevanje za naš položaj u društvu uz poruku #vidljive! 

Ženska mreža BiH izražava svoju solidarnost sa ženama i djevojčicama sa invaliditetom, te pruža  maksimalnu podršku svim našim zajedničkim zalaganjima u eliminaciji svih oblika nasilja i diskriminacije prema ženama i djevojčicama sa invaliditetom i njihovim porodicama, kao i svim drugim ženskim društveno marginalizovanim grupama.

Ženska mreža BiH skreće pažnju javnosti, a posebno donositeljicama/cioma odluka na Preporuke iz Poglavlja o marginalizovanim ženskim grupama – ženama sa invaliditetom iz CEDAW Alternativnog.   Naš opšti zaključak je da BiH nije ostvarila napredak u pravcu osiguravanja kontinuirane zaštite marginalizovanih grupa žena, naročito interno raseljenih žena povratnica, žena u ruralnim zajednicama, samostalnih roditeljki, žena treće životne dobi, Romkinja, žena s invaliditetom, LBTI žena, kao i žena koje su izložene višestrukim oblicima diskriminacije i kršenja ženskih prava.

Ženska mreža BiH diže svoj glas protiv svih oblika diskriminacije, i tražimo da javnost prepozna i poštuje naše različitosti, da nam pruži jednake mogućnosti za obrazovanje, zapošljavanje, političko učešće, porodicu, dom, zdravlje!

Ženska mreža BiH izražava svoju punu podršku članicama Mreže žena sa invaliditetom i njihovim porodicama u njihovim zahtjevima da samostalno odlučuju o svojim životima i da same sebe zastupaju.