Tražimo jednake mogućnosti i vidljivost za žene i djevojčice sa invaliditetom


Povodom 3. decembra – Međunarodnog dana žena sa invaliditetom, Ženska mreža Bosni i Hercegovini će u okviru  16. dana aktivizma protiv rodno uslovljenog nasilja organizovati mirnu uličnu akciju u Sarajevu te na taj način dati simboličan doprinos kampanji Niti jedna žena nevidljiva!
Ovom uličnom akcijom želimo podići svijest građanstva o postojanju i nevidljivosti žena sa invaliditetom u našim zajednicama.

Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke da nam se tačno u 13:00 časova ispred Katedrale srca Isusova u Sarajevu) priključe i pokažu solidarnost i razumijevanje za naš položaj u društvu uz poruku #vidljive!

Ženska mreža BiH na ovaj način izražava svoju solidarnost sa ženama i djevojčicama sa invaliditetom, te pruža  maksimalnu podršku svim našim zajedničkim zalaganjima u eliminaciji svih oblika nasilja i diskriminacije prema ženama i djevojčicama sa invaliditetom i njihovim porodicama.

Ženska mreža BiH skreće pažnju javnosti, a posebno donositeljicama/cioma odluka na Preporuke iz Poglavlja o marginalizovanim ženskim grupama – ženama sa invaliditetom iz CEDAW Alternativnog izvještaja promoviranog 30/novembra-studenog 2016.g. u Sarajevu i Banja Luci.  Naš opšti zaključak je da BiH nije ostvarila napredak u pravcu osiguravanja kontinuirane zaštite marginalizovanih grupa žena, naročito interno raseljenih žena povratnica, žena u ruralnim zajednicama, samostalnih roditeljki, žena treće životne dobi, Romkinja, žena s invaliditetom, LBTI žena, kao i žena koje su izložene višestrukim oblicima diskriminacije i kršenja ženskih prava.

Ženska mreža BiH diže svoj glas protiv svih oblika diskriminacije,  i tražimo da javnost prepozna i poštuje naše različitosti, da nam pruži jednake mogućnosti za obrazovanje, zapošljavanje, političko učešće, porodicu, dom, zdravlje!

Ženska mreža BiH izražava svoju puno podršku Mreži žena sa invaliditetom i njihovim porodicama u njihovim zahjtevima da samostalno odlučuju o svojim životima i da same sebe zastupaju.