Tribina: “Žena i prava u radnom odnosu”

trudnoca_pravaCentar za edukaciju i istraživanje “Nahla” u saradnji s Udruženjem “Vaša prava BiH” organizira tribinu “Žena i prava u radnom odnosu”. Tribina će se održati u srijedu 11. februara 2015. u Nahlinoj multimedijalnoj sali u 18.00 sati. Žene su ravnopravne i uživaju sva prava u BiH, prema važećim zakonima i međunarodnim dokumentima. Pravna praksa, naša svakodnevnica i/ili iskustva naših prijateljica nas upozoravaju da su žene često izložene diskriminaciji u radnom odnosu.

Na tribini “Žena i prava u radnom odnosu” saznajte više o diskriminatornim politikama zapošljavanja žena, uznemiravanju na radnom mjestu, mobingu, ograničenom pristupu pravima za porodilje, kao i šta vi možete učiniti da zaštitite sebe i/ili druge.

Na tribini ćete dobiti i osnovne informacije o istraživanju o položaju žena u BiH, koje provodi udruženje Vaša prava BiH u okviru projekta “Jačanje sudskog i administrativnog odgovora na ženska prava i slobode u Bosni i Hercegovini”.

Predavači:

Edita Avdibegović, dipl. pravnik;

Harisa Bačvić, dipl. pravnik;

Nermin Hanjalić, dipl.pravnik

Emir Prcanović, dipl.pravnik.

Moderatorica: mr. Đermana Šeta