Upitnik za radnice – Akademija za žene

OBJAVA

Fondacija „Akademija za žene“ uz financijsku podršku Europske Unije i sufinansiranje Švedske agencije za međunarodnu suradnju i razvoj realizira projekt „I to je diskriminacija“.

Projekt „I to je diskriminacija“ uspostavljen je s ciljem suzbijanja rodno zasnovane diskriminacije i podizanja svijesti o značenju i značaju rada na pitanjima rodno zasnovane diskriminacije. Posebno zabrinjavajuće stanje jeste u sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti, gdje su žene tretirane kao jeftina radna snaga i najčešće su zaposlene na slabije plaćenim pozicijama i pozicijama na kojima se susreću sa različitim oblicima diskriminacije. Ključan problem predstavlja i neinformiranost žena o njihovim radnim pravima kao i o mehanizmima zaštite njihovih prava.

Ovim projektom želimo podići svijest o tome šta je rodno zasnovana diskriminacija i ohrabriti i potaknuti žene koje su zaposlene u trgovinama, da se aktivno uključe u projektne aktivnosti i doprinesu unapređenju ženskih radnih prava.

S tim u vezi, pozivamo sve zainteresirane uposlenice da pristupe popunjavanju online upitnika. Upitnik tretira pitanja o pravima i dužnostima radnica, različitim oblicima diskriminacije na radnom mjestu i pitanje ukidanja radne nedjelje. 

Kako bismo zajednički i solidarno radile na promjeni radne klime u trgovini, stvaranju boljih uslova rada i pozvale smo poslodavce/ke i javnost na učešće u kampanji “STOP radnoj nedjelji!”, molimo sve radnice u trgovini da popune ovaj upitnik i na taj način indirektno učestvuju u poboljšanju uslova rada na svom radnom mjestu.

Upitnik

 

Vaša “Akademija za žene”.