WOMENNET – Konsultacije o diskriminaciji i društvenoj isključenosti žena u BiH

UntitledUdruženje Žene ženama vas poziva na tribinu koja će se održati u sali Kuće ljudskih prava Sarajevo, Dolina 1, 08. marta 2015. godine u vremenu od 11 do 13 sati.

Tribina pod radnim nazivom: Ljudska prava svim ženama u BiH: prema politici jednakih mogućnosti-izazovi i mogućnosti u pristupu pravdi, je dio aktivnosti kampanje zagovaranja i monitoringa javnih politika u okviru Programa održivosti organizacija civilnog društva u BiH (CSSP) u sektoru prava žena.

Ovaj događaj zajedno organiziraju Agencija za ravnopravnost polova BiH, Uduženje „Žene ženama“, Udruženje „Žena Trnova“ i Centar za pravnu pomoć ženama Zenica. Posebna pažnja  uvodnih izlaganja i diskusije je na mjerama, radnjama i politikama koje se poduzimaju protiv onih koji su odgovorni za kršenje ljudskih prava žena, u skladu sa standardima domaćeg i međunarodnog  prava (standard dužne pažnje u slučajevima kršenja ljudskih prava žena a odnose se na nasilje nad ženama).

Ovaj događaj podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a kroz Projekat održivosti civilnog drustva u BiH koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD).

Molimo Vas da učešće prijavite najdalje do 27.02.2015., petak na kontakt telefon/fax 033 219 640, mob 065 144 512 ili e-mail: zene2000@zenezenama.org  i/ili  milenaregoje@yahoo.com. Kontakt osobe: Indira Mujić i Milena Regoje.