Za efikasniju zaštitu žena od nasilja u BiH

Fondacija Udružene žene Banja Luka i Centar ženskih prava iz Zenice su kreirale zajednički video čiji cilj je promocija prava žena koje imaju iskustvo nasilja u BiH . Video je nastao kao dio projekta „Unapređenje prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u BiH“ čiji cilj je pravična i jednaka zaštita i pristup pravdi za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja u BiH. Projekt je finansiran od strane švedske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Kvinna till Kvinna.