Zadruga kao način borbe protiv siromaštva žena

Zadruga kao način borbe protiv siromaštva žena – Dubravka Kovačević, Mr.sc.  iz oblasti rodnih studija

Ovaj rad analizira  mogućnosti smanjenja siromaštva žena kroz socijalno preduzetništvo/žensko zadrugarstvo u Bosni i Hercegovini (BiH), kao i ulogu nevladinih organizacija u tom procesu.

Analizirajući ekonomsku situaciju u BiH iz perspektive dugoročne nezaposlenosti žena pripadnica teško zapošljivih i marginalizovanih grupa, evidentno je da  stopa siromaštva ima trend porasta. Stoga se koncept ženskog zadrugarstva pokazao kao dobra praksa koja doprinosi smanjenju siromaštva i socijalnoj inkluziji pripadnica navedenih grupa.

Kroz ovaj rad ću analizirati mogućnosti socijalnog preduzetništva kroz žensko zadrugarstvo, te  odgovoriti na neka pitanja kao što su npr. da li je žensko zadrugarstvo rješenje za smanjenje siromaštva marginalizovanih i teško zapošljivih kategorija žena u BiH, te kako i na koji način sistem podrške i zalagačke aktivnosti nevladinih organizacija mogu doprinijeti poboljšanju ekonomskog položaja žena, na njihovu obostranu satisfakciju.

Ključne riječi:

Ekonomija, nezaposlenost, siromaštvo, socijalno preduzetništvo, ženska zadruga, žene i nevladine organizacije. 

Esej u cjelosti možete pročitati ovdje!

Dubravka Kovačević, magistrica u oblasti roda, ima više od 20 godina radnog iskustva na području ženskih ljudskih prava, s posebnim naglaskom na ekonomsko osnaživanje žena i na situaciju marginaliziranih i ugroženih žena, gdje im je pružila konsultacije i organizirala strukovne obuke o ekonomskom osnaživanju žena , kao i predstavila mogućnosti za njihovo zapošljavanje, posebno za one koje imaju ograničene profesionalne vještine, osobito žene koje su preživjele nasilje i one koje nisu u mogućnosti da se zaposle bilo zbog svog socijalnog statusa ili etničke pripadnosti u Bosni i Hercegovini. Također, ona je ženskim organizacijama predstavila nove elemente za njihovu finansijsku i organizacijsku održivost kroz osnivanje ženskih socijalnih poduzeća i ženskih zadruga u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Osim toga, ona je osnivačica Fondacije za osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini, koja ima za cilj doprinijeti pokretu za ženska prava u Bosni i Hercegovini, kroz financijsku podršku i razvoj kapaciteta ženskih organizacija. Od svog osnivanja 2014. godine, Fondacije za osnaživanje žena je pružila podršku za 70 ženskim organizacija i inicijativa iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine.