Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – od zakona do stvarne ravnopravnosti.

Fondacija Udružene žene provodi projekat „Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – od zakona do stvarne ravnopravnosti“ sa ciljem unapređenje zaštite žena žrtava polne/rodne diskriminacije kroz efikasniju primjenu Zakona o zabrani diskriminacije BiH. Kroz ovaj program pružamo informacije o mehanizmima zaštite i senzibilisanu pravnu pomoć za žene koje su izložene polnoj/rodnoj diskriminaciji. Projekat se provodi u okviru programa “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije” koji finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Preuzeto sa: http://unitedwomenbl.org/protiv-diskriminacije-spot/