Zastupnica u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Lana Prlić postavlja pitanje šta je sa inicijativom o alimentacionom fondu u FBiH

O nekim temama se ne smije kalkulisati!

Zastupnica u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Lana Prlic postavlja pitanje šta je sa inicijativom o alimentacionom fondu u FBiH! Pozdravljamo njenu inicijativu!

O ovoj temi je Ženska mreža BiH i ranije pisala, te nastavljamo djelovati u pravcu eliminacije svih oblika diskriminacije i nasilja nad ženama!

Više o problemima nedostatka podrške samostalnim roditeljkama/ljima i alimentacionom fondu možete pronaći ovdje:

http://zenskamreza.ba/alimentacioni-fond-i-pravo-na-izdrza…/