Ženska mreža BiH izražava punu solidarnost i podršku građanskoj aktivistici Nidžari Ahmetašević

Ženska mreža BiH izražava punu solidarnost i podršku građanskoj aktivistici Nidžari Ahmetašević

Nije nam bilo ugodno pregledati snimke hapšenja građanske aktivistkinje Nidžare Ahmetašević.

Na snimcima nemilog događaja koji se je desio u ulici Zagrebačka bb, Sarajevo, 6. marta 2021. godine oko 13:00, koji kruže socijalnim mrežama, jasno se vidi zloupotreba sile i moći dvojice uniformisanih muškaraca nad jednom ženom.

Fizička premoć službenih lica nad građankom koja je koristila pravo građanskog izvještavanja je vidljiva u svakom segmentu snimka.

Da li je zaista upotreba sile bila neophodna?

Ženska mreža BiH smatra da je lišavanje slobode građanske aktivistkinje Nidžare Ahmetašević rezultat pogrešne procjene situacije na licu mjesta od strane policijskih službenika.

Pozivamo nadležne institucije, posebno Odjeljenje za unutrašnju kontrolu Jedinice za profesionalne standarde Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, kao i Odbor Odbor za žalbe javnosti Skupštine Kantona Sarajevo da provedu brzu i nezavisnu istragu o slučaju lišavanja slobode građanske aktivistkinje Nidžare Ahmetašević.

Vjerujemo u izjave Ministra Admira Katica da su „svi su građani jednaki, policija u službenom postupanju ne pravi razlike“ te ga pozivamo da osigura sve uvjete za provedbu neovisne istrage o ovom nemilom događaju, te da nastavi agilno raditi na unapređenju profesionalnih standarda policijskih službenika u Kantonu Sarajevu kao i na osiguranju mira i bezbijednosti za sve građanke i građane.