Ženska mreža BiH zahtjeva fer i korektno izvještavanje o morginaliziranim i manjinskim grupama

Fotografija: www.fra.europa.eu

Fotografija: www.fra.europa.eu

Javno reagovanje Ženske mreže Bosne i Hercegovine povodom uvrjedljivog članka „Koliko homoseksualaca ima u BiH?“, objavljenog u najtiržnijem dnevnom listu u BiH „Dnevni avaz“ 31.03.2012. godine.

Predstavnice/i Ženske mreže (u daljem tekstu ŽMBiH) ovim putem izražavaju svoje nezadovoljstvo i osuđuju članak „Koliko homoseksualaca ima u BiH?“ koji se osvrće na pitanja LGBT (lezbejske, gej, biseksualne i transrodne) populacije u Bosni i Hercegovini. Smatramo da članak  predstavlja lošu novinarsku praksu, jer podrazumjeva promoviranje govora mržnje i diskriminacije po osnovu spola, roda i spolne orjentacije.

Članak, između ostalog, ima namjeru pobrojati grupu ljudi po osnovu spolne orjentacije što otvoreno poziva na segregaciju. Kao sagovornike citira predstavnike vjerskih zajednica koji svojim stavom na temu otvoreno šire govor mržnje pozivajući se isključivo na vjerske propise. BiH je sekularna država i prednost u komentiranju pitanja ljudskih prava imaju predstavnici/ce organizacija i institucija za zaštitu ljudskih prava.

Kao što je u praksi pokazano u ovom članku, zanemarivanje stava i znanja stručnjaka/kinja za ljudska prava dovodi u pitanje mogućnost afirmativnog izvještavanja o pravima LGBT populacije i drugih marginaliziranih i manjinskih grupa u BiH.

Napominjemo, diskriminacija na osnovu spola/roda i spolne orijentacije je zabranjena i kažnjiva u Bosni i Hercegovini na osnovu Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, a opširni Zakon o zabrani diskriminacije takođe garantuje zaštitu na osnovu spolnog izražavanja ili orijentacije.

Autorica članka citira pomoćnicu ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH koja, u suprotnosti sa funkcijom koju obavlja, izbjegava naglašavati koja su ljudska prava zagarantovana Ustavom BiH i mnogobrojnim međunarodnim dokumentima koje je BiH potpisala u cilju zaštite ljudskih prava. Također, svojom izjavom u članku aludira kako ne postoji jasna strategija i namjera vlasti povodom reguliranja pitanja LGBT populacije u BiH.

U suprotnosti od stava autorice članka po ovom pitanju, pozitivni primjeri država koje su donošenjem zakona osigurale jednaka prava i prilike svim građanima/kama bi trebalo da budu promovirani kao pozitivna praksa, a ne dovođeni u pitanje.

Svi/e građani/ke imaju dužnost reagirati na zloupotrebu javnog prostora u svrhu promoviranja govora mržnje i diskriminacije po bilo kojem osnovu. Također, ŽMBiH smatra da je ovakav vid izvještavanja o marginaliziranim grupama predstavlja drastično kršenje Kodeksa za štampu.

Naglašavamo, ovo je jedan od mnogobrojnih članaka dotičnog dnevnog lista u kome su ljudska prava i slobode narušene, te da takvi propusti i kršenja neće biti tolerirani.