Ženska mreža Bosne i Hercegovine za 7 i 8. Mart ove godine organizira Konferenciju pod nazivom “NULTA tolerancija na nasilje nad ženama – Solidarnost i podrška”

Naše okupljanje predstavlja zaista radosnu priliku da se okupimo na jednom mjestu, izvan okvira aplikacija sa digitalnu komunikaciju, i da uz vrhunske stručnjakinje iz Bosne i Hercegovine razgovaramo o aktualnim problemima poput femicida i seksualnog nasilja nad ženama, posebno nad ženama sa invaliditetom i ženama koje su preživjele ratno seksualno nasilje. Konferencija je namijenjena članicama Ženske mreže BiH, neformalnoj mreže ženskih organizacija o pojedinki/pojedinaca, okupljenih oko zajedničke Platforme, Kodeksa i Manifesta Ženske mreže BiH.

U Manifestu Ženske mreže BiH, između ostalog stoji:

“Zahtijevamo usvajanje politika NULTU toleranciju za femicid i rodno zasnovano nasilje nad ženama, da država preuzme ključnu ulogu u prevenciji i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama, ali i u obezbjeđenju neophodnih novčanih sredstava za finansiranje sigurnih kuća u BiH, te da se ojača cjelokupni sistem podrške i omogući integraciju žena i djece u društvo i zajednicu. Zahtijevamo uspostavljanje državne statistike o svim slučajevima femicida i rodno zasnovanog nasilja nad ženama, da porast slučajeva femicida bude shvaćen ozbiljno. Zahtijevamo da nasilnici budu adekvatno kažnjeni, da žene koje su doživjele rodno zasnovano nasilje budu zaštićene i da policija, tužilaštvo i sudovi postupaju brzo i efikasno, i da o ovim slučajevima odlučuju u hitnom postupku. Zahtijevamo da počinitelji ratnog i mirnodopskog seksualnog nasilja budu najstrožije kažnjeni, da preživjele seksualnog nasilja prestanu biti stigmatizirane i viktimizirane tokom sudskih postupaka, da dobiju neophodnu podršku sistema i institucija, ali i da društvo preuzme ulogu u njihovom osnaživanju, kao i suzbijanju i prijavljivanju nasilja. Zahtijevamo da se stereotipi i predrasude prestanu uzimati kao otežavajuće okolnosti za žene, a olakšavajuće za muškarce, počinitelje nasilja”

U utorak 08.03.2022. godine sa početkom u 09:30, članice Ženske mreže BiH će putem najavljenog digitalnog eventa na FB stranici Ženske mreže BiH, podijeliti svoje poruke Solidarnosti i Podrške sa svima onima koji u ovom momentu trpe bilo koji oblik nasilja.

Sa tim u vezi, članice ŽMBiH su jasno putem svog Feminističkog manifesta iznijele svoj stav:

“Zahtijevamo biti pozivane i prisutne na mjestima gdje se donose odluke o našem društvu, našim pravima i našim životima, da imamo mogućnost da ravnopravno diskutujemo i odlučujemo o svim pitanjima na svim nivoima vlasti u BiH – od Predsjedništva i Parlamentarne skupštine do mjesnih zajednica u našim lokalnim sredinama. Smatramo da moramo biti uključene u sve ustavne i mirovne pregovore na svim nivoima, posebno međunarodnim. Nosimo odgovornost kao građanke svijeta da svoja iskustva iz rata i izgradnje mira prenesemo i u druge regije svijeta, kako bismo pomogle drugim ženama da ne učine iste greške kao i mi – da potpuno budu isključene iz mirovnih procesa. Zahtijevamo da žene ravnopravno s muškarcima obnašaju sve političke uloge, da budu ravnopravno zastupljene u parlamentima, skupštinama, vijećima, vladama, ministarstvima, ustanovama i preduzećima. Zahtijevamo slobodo da iznesemo  svoj stav i mišljenje, bez omalovažavanja, diskreditovanja i straha od progona, na svim mjestima odlučivanja, ali i na protestima na javnim mjestima. Zahtijevamo da nas policija štiti prilikom ostvarivanja naših prava bez obzira na različitosti među nama, a ne da koristi nasilne i represivne metode  sa ciljem zastrašivanja i ućutkavanja. Sloboda je najveća vrijednost našeg društva. Zahtijevamo da migrantkinje i izbjeglice u BiH uživaju zaštitu svih ljudskih prava, te da im se pruži potrebna podrška i obezbijedi osnovna uslovna životna egzistencija. Zahtijevamo da se ženama povratnicama omoguće uslovi za održiv i dostojanstven život. Zahtijevamo da se sjećamo naših drugarica koje su izgubile svoje živote tokom rata, sa najvećim počastima, da se usvoji inicijativa da je 8. decembar Dan žena stradalih u ratu u BiH. Zahtijevamo da militarizam i veličanje ratne prošlosti i ratničkog naslijeđa izađe iz naših života, da Parlament BiH usvoji Opću mirovnu politiku Bosne i Hercegovine i da se osnuje Ministarstvo izgradnje mira. Zahtijevamo da izgradnja mira bude uključena u kompletan školski program tokom cijelog školovanja”.

Nakon Konferencije, učesnice će se pridružiti Osmomartovskom maršu kojeg organizira Fondacija CURE – koordinirajuća organizacija Ženske mreže BiH.

Manifest Ženske mreže Bosne i Hercegovine možete preuzeti OVDJE!