Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene

U sklopi projekta “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene” u BiH, koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a realizuje Fondacija Cure/CURE Foundation i Fondacija za osnaživanje žena/ Foundation for Women's Empowerment, kreirano je pet Akcionih planova – agende potreba žena u suradnji sa: Udruženje Žena Romkinja Bijeljina, N.V.O. Udruženjem građanki “Grahovo”iz Bosanskog Grahova, Udruženje žena “Viktorija” Pale, Udruženjem Romani Ćej i Lobi grupom Udruženje HO Horizonti Tuzla “. Akcioni planovi – agende potreba žena pripadnica manjinskih i marginalizovanih grupa žena u Prnjavoru, Tuzli, Palama, Bosanskom Grahovu i Bijeljini su kreirani s ciljem da se čuju ženski glasovi u procesima zalaganja za ženska prava namjenih ka lokalnim institucijama, kao i za pokretanje javne zalagačke kampanje o standardnu ljudskih prava.

Ovo su neke od njihovih preporuka i zahtjeva: