ŽM BiH podržava Inicijativu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću Ministara Bosne i Hercegovine.

g-đa Mirjana Marinković – Lepić

đ-ga Aida Baručija

Zastupnice u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine

Klub poslanika Naša stranka – Nezavisni blok

 

Poštovane,

Ženska mreža BiH je putem svojih organizacija članica zaprimila kopiju Vašeg Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću Ministara Bosne i Hercegovine.

Nakon pažljivog razmatranja samog teksta Prijedloga, u ime Ženske mreže BiH želimo da izrazimo našu punu podršku Vašoj inicijativi!

Posebno nas raduje što Vaši prijedlozi o upotrebi rodno senzitivnog jezika, a prije svega zahtjevi za osiguranje najmanje 40% zastupljenosti manje zastupljenog spola prilikom imenovanja na najviše funkcije u Vijeću ministara osiguravaju poštivanje Zakona o ravnopravnosti spolova BiH.

Napominjemo da je Ženska mreža BiH 10.04.2015. godine kao i 13.05.2015.godine dostavila Agenciji za ravnopravnost spolova BiH Zahtjev za ispitivanje povrede Zakona o ravnopravnosti spolova BiH prilikom imenovanja ministara/trica u Vijeću ministara BiH koji je predsjedavao Denis Zvizdić.

Također, dana 01.02.2016. godine dostavile smo na adresu Parlamentarne skupštine BiH i svim zastupnicama/cima i delegatkinjama/tima Pismo podrške Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine koje je Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH je uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH kojim je predviđeno da u sastavu Vijeća ministara bude zastupljeno najmanje 40% osoba oba spola.

Raduje nas što nakon 7 godina imamo priliku podržati inicijativu od samih zastupnica u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koje svojim angažmanom zahtijevaju dosljednu primjenu zakona koji tretiraju ravnopravnost spolova u BiH.

Nadamo se da će Vaša inicijativa biti usvojena, te da će obezbjediti dodatne afirmativne mjere i da će najviši državni izvršni organi vlasti svojim primjerom eliminirati tzv. stakleni strop koji se odnosi na barijere koje sprječavaju žene da imaju jednake mogućnosti na tržištu rada kao i na rukovodećim pozicijama na svim nivoima.

Smatramo da će usvajanje Vašeg Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću Ministara pozitivno djelovati na eliminaciju sistemske diskriminacije žena i njihovog isključivanja iz politike.

Srdačno Vas pozdravljam, i radujem se budućem zajedničkom radu na podizanju svijesti o potrebi implementacije Zakona o ravnopravnosti spolova BiH na svim razinama našega društva.

Selma Hadžihalilović

Ženska mreža Bosne i Hercegovine