Alternativni CEDAW izvještaj: Interno raseljene žene i povratnice

Oko 2,2 miliona ljudi, više od polovine stanovništva, protjerano je iz svojih domova u toku rata u BiH. Njih oko 1,2 miliona izbjeglo je izvan BiH, a približno milion ih je raseljeno unutar zemlje.

Statistika kaže da danas u BiH ima oko 113.000 interno raseljenih osoba i da je izvan BiH ostalo još 58.578 izbjeglica. Ovaj broj je i dalje neprihvatljivo velik, a dodatni problem predstavlja činjenica da statistika izbjeglica i raseljenih osoba nikada nije urađena po spolu, tako da nemamo podatke koliko je muškaraca, a koliko žena imalo status izbjeglica i raseljenih osoba. Nema ni podataka koliko je na području BiH žena povratnica. Jedina statistika koja nam je dostupa je spolna i starosna struktura raseljenih osoba u FBiH: muškaraca 18.078 i žena 20.742, zaključno sa 2014. godinom.

Pročitajte više na: 12_Chap CEDAW Srp

Preuzeto s http://hcabl.org/alternativni-cedaw-izvjestaj-interno-raseljene-zene-i-povratnice/