Alternativni CEDAW izvještaj – Izvještaj organizacija civilnog društva o primjeni zaključnih zapažanja i preporuka CEDAW komiteta za Bosnu i Hercegovinu 2013. – 2017.

Alternativni CEDAW izvještaj – Izvještaj organizacija civilnog društva o primjeni zaključnih zapažanja i preporuka CEDAW komiteta za Bosnu i Hercegovinu 2013. – 2017.

ALTERNATIVNI CEDAW IZVJEŠTAJ je rezultat zajedničkog rada aktiviskinja i organizacija civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine koje su prikupile podatke, analizirale stanje i definisale specifične i opšte preporuke koje traže hitno, kontinuirano i sistemsko djelovanje vladinih institucija na svim nivoima u pravcu omogućavanja ženama Bosne i Hercegovine nesmetanog i nediskriminatornog pristupa ostvarivanju i zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Izvještaj u cjelosti možete preuzeti OVDJE!