Analiza praćenja krivičnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH

10403664_651065398347630_5508455713210411101_nDženana Radončić, Aleksandra Petrić (2014)

Analiza praćenja krivičnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Zenica: Centar za pravnu pomoć ženama, Banja Luka: Fondacija Udružene žene.