CURE COVID 19 Solidarnost

U vremenu globalne pandemije izazvane virusom COVID 19, vanrednim okolnostima, pojačanim stresom i strahom za budućnost, Fondacija CURE je kroz svoju COVID19 akciju solidarnosti izrazila svoju solidarnost i podržala nevidljive i ranjive žene i njihove porodice u našem društvu.

Uz podršku donatora i sponzora naše COVID 19 solidarne akcije TRAG Fondaciji iz Republike Srbije kao i kompanijama iz Bosne i Hercegovine Almi RAS i AMKO Komercu, u period od 15. juna do 20. jula 2020. godine, uspjele smo direktno podržati #50 žena i njihovih porodica sa šireg prostora Kantona Sarajevo i to žene treće dobi, roditeljke djece sa invaliditetom, onkološke pacijentice, samostalne roditeljke i Romkinje.

Kroz našu COVID 19 solidarnu akciju #TiNisiSama, članice tima Fondacije CURE su,  direktnom posjetom na kućne adrese naših korisnica, svakoj od njih smo uručile voucher u iznosu od 50 KM za nabavku prehrambenih i higijenskih namirnica, kao i pre-paid voucher u iznosu od 20 KM za komunikaciju. U našem paketu solidarnosti su se nalazila i osnovna sredstva za dezinfekciju i zaštitu za naše korisnice i njihove porodice.

Ovom prilikom podršku smo dale ženama treće dobi, samostalnim roditeljkama/teljima, Romkinjama, roditeljkama djece sa invaliditetom  i onkološkim pacijenticama, u potpunosti svjesne da su institucije sistema propustile da u mjere zaštite i podrške uključe one koje su i u normalni životnim okolnostima gurnute na samu društvenu marginu.

Naša poruka je #nitijednaženanevidljiva!